<<

Boży Plan Zbawienia

 

BOŻY PLAN ZBAWIENIAI. CO TO JEST ZBAWIENIE

II. WYKRES BOŻEGO PLANU

III. KOMENTARZ BIBLII

I. Słowo "zbawienie" znaczy to samo, co "wyzwolenie". Używa się go także w znaczeniu, że ktoś kogoś "wyratował", ktoś został "uratowany". Biblia wielokrotnie używa słów "zbawić", "zbawienie", "zbawiony", "Zbawiciel".

Istotą zbawienia wg. Biblii - Ef.2.5 - jest wyzwolenie od śmierci.II. 1. Bóg objawił swój plan zbawienia człowiekowi - Ef.3.9 (Jn.3)

2. Wykresem Bożego planu zbawienia , tzw. sercem ewangelii jest wiersz z ew. Jana 3.16. Przedstawia on:

- Bożą miłość

- zgubiony świat

- posłanie Syna Bożego

- wiarę człowieka

- życie wieczneIII. 1. Boża miłość - co to znaczy ... dlaczego... jak bardzo... czy mogła być bardziej...? (staraj się odpowiadać na podstawie Biblii, nie komentarzy).

1 Jn. 4.8 Bóg jest miłością...

1 Jn. 9-10 pierwszy umiłował...

Ef. 2.4 miłością wielką; jest w nią bogaty

Jn. 3.16 tak, by dać najwyższą cenę.

2. Zgubiony świat - od kiedy... jak... co dalej... ?

1 Moj. 2.7,15-17 początek życia

1 Moj. 3.17-19 wejście grzechu, przekleństwa

1 Moj. 3.23-24 nieprzyjaźń z Bogiem

1 Moj. 3.15 zapowiedź zbawienia

Rz. 5.12 przez jednego grzech i śmierć weszła na świat (6.23)

Rz. 3.10 nie ma sprawiedliwych

Ef. 2.1(5) za życia umarliśmy (duchowo i przez wyrok)

2 P.3.7-9 ale Bóg chce, by wszyscy się upamiętali i nie zginęli

3. Posłanie Syna Bożego - co to znaczy... jak... dlaczego... co dalej... ?

Fil. 2.6-8 Jezus wyparł się siebie, stał człowiekiem, uniżył aż do śmierci

1 P. 2.24 poniósł nasze grzechy

Kol. 2.14 przybił do krzyża

1 Kor. 15.3,4 umarł za nas, zmartwychwstał

Obj. 3.20 stoi u naszych drzwi

4. Wiara człowieka - co to jest... czego dotyczy... jak działa... co powoduje... ?

Hebr. 11.1 wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy

Rz. 10.9(Jn. 1.12, 3.14-15) wiara dotyczy ( w planie zbawienia) śmierci i zmartwychwstania Jezusa dla naszego zbawienia

Rz. 10.9 musi wypływać z serca

Gal. 5.6 musi być czynna w miłości

Obj. 2.4 i to pierwszej

Jn. 1.12 by spowodować przyjęcie Jezusa

Rz. 10.9 jako Pana

1 P. 2.25 oraz porzucenie własnych dróg (Pasterz prowadzi swoją drogą - patrz temat "nawrócenie")

5. Życie wieczne - co to jest... dla kogo... za co... od kiedy... gdzie... ?

1 Jn. 5.13 kto wierzy ma żywot wieczny

Jn. 5.24 już przeszedł ze śmierci do żywota (duchowo i przez wyrok - patrz temat "nowe narodzenie")

Ef. 2.8-9 jest zbawiony z łaski przez wiarę, niezasłużenie

Ef. 2.5-7 ożywiony (w duchu) i posadzony z Chrystusem w okręgach niebieskich (przez przeznaczenie), by zaznać nadzwyczajnego bogactwa Bożej dobroci

1 Kor. 2.9 jakiego oko nie widziało

ucho nie słyszało

i do serca ludzkiego nie przyszło_______________________
DODATEK:

Zbawienie ma trzy aspekty i dotyczy:

1. przeszłości - zostaliśmy zbawieni - tzn. usprawiedliwieni - 1 Kor. 6.11; Rz. 3.23,24; 8.1

2. teraźniejszości - jesteśmy zbawieni - tzn. uświęceni - 1 Kor. 6.11; 2 Tes. 2.13

3. przyszłości - będziemy zbawieni - tzn. uwielbieni - Rz. 8.17; Ef. 2.6; Kol. 1.27
 

© przebudzenie@poczta.onet.pl