Dobrobyt

  

 

Iz.54:13           … a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt

         2             Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki!

         3             Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta.

5M.8:7             Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej …

         9             Do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci  nie będzie brakować …

         11           Bacz, byś nie zapomniał Pana …

         12           … gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy …

         13           … gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele

      30:9           Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami.

1Krn.17:2        Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.

Job.22:25         Jeżeli Wszechmogący będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie,

           26         Wtedy Wszechmogący będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze

           27         Gdy będziesz się do modlił, wysłucha cię, i swoje śluby spełnisz.

           28         Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło.

Ps. 23:5           Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

           6           Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

      34:11         Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.

      37:4           Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

      81:11c       Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je!

           14         O, gdyby usłuchał mnie lud mój …

           17         Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały.

      112:1         Błogosławiony mąż, który się boi Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach!

             3         Dostatek i bogactwo są w domu jego …

             5         Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem

             9         Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki; potęga jego przybiera na znaczeniu

       128:2        Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie

             3         żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego.

Przp.10:3         Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.

             6         błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego …

Jer.29:7            A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!

          11-13    albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.

Ag.2:4              Lecz teraz, bądź mężny … Do dzieła, bo ja jestem z wami! …

        5-9          Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój Duch jest stale pośród was, nie bójcie się! Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz - za małą chwilkę - poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą … Moje jest srebro i moje jest złoto…Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna - i miejsce to obdarzę pokojem

Jn.15:7             Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.  10:10    Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Rzm.10:12       … gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.