klęska szatana

 

Ef.1:19-22; 2:5-6; 4:7,8

… wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego

jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie

Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnościach, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione

i wszystko poddał pod nogi Jego

I nas … wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie

A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.

Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył

Hbr.10:12-14

Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej

Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego

Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.

1M.3:15

ono zdepcze ci głowę

Łk.10:19,20

Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.

Hbr.2:14, 15

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła

I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

1Jn.3:8

A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

Kol.1:13; 2:14

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego.

Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.

Gal.5:1

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.

2Kor.2:14

Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi

Jak.4:7

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

1P.5:9

Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze

Hbr.12:22,24

Lecz wy podeszliście … do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.

Obj.12:11

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego