Matrymonialne.

 

1Moj.2:18     Potem rzekł Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię

       22     mu pomoc odpowiednią dla niego.… A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.

1Moj.49:25   Wszechmogący niech ci błogosławi, niech darzy cię…

                       błogosławieństwem piersi i łona

1Kor.7:9b     Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć.

             7b      …lecz każdy ma własny dar łaski od Boga…

Przp.19:14   …roztropna żona jest darem Pana.

1Kor.7:17a   Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan…

Fil.2:13       Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.

Mt.6:33         Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Łk.11:9,10   Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie… Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje…

Przp.18:22   Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana.

Iz.30:18,19 I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę…Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.…nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się.

Ps.34:16   Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk.

      18       … Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i ocala ich ze wszystkich udręk.