<<

Nowe narodzenie

 

NOWE NARODZENIEI. CO TO JEST

II. CZEMU SŁUŻY

III. JAK TO SIĘ DZIEJE

IV. KIEDY NASTĘPUJE

V. DO CZEGO ZOBOWIĄZUJEI. NOWE NARODZENIE JEST:

Jn.1.12 - narodzeniem się z Boga

Jn.3.6 - przez Ducha

2 Kor.5.17 - staniem nowym stworzeniem w Chrystusie

Ef.2.5 -narodzeniem ze śmierci

Ef.2.6 - do życia wiecznego w niebie

Rz.8.10 - i duchowego terazII. NOWE NARODZENIE SŁUŻY:

Jn.1.12 - staniu się dzieckiem bożym (1 Jn.3.1; Gal.3.26)

Jn.3.5 - jest warunkiem wejścia do królestwa Bożego

Rz.8.17 - współdziedziczenia go z Chrystusem

Ef.2.5 - jest warunkiem zbawienia od śmierci

1 P.1.3 - 5 - i życia wiecznego w niebie

Rz.8.10 - umożliwia prowadzenie duchowego życia

Rz.8.8 - podobanie się Bogu

Rz.8.9 - należenie do ChrystusaIII. NOWE NARODZENIE POWODUJE: (warunki n.n.)

1. ewangelizacja

- słowo 1 P.1.23; Jk.1.18

- duch Jn.3.6; Tyt.3.5; Ef.6.17

2. nawrócenie

- wiara Gal.3.26 (Rz.10.14,17 Jn.3.6,9,14,15)

- przyjęcie Jn.1.12-14 (wyznanie, wezwanie Rz.10.9,13)

3. pojednanie z Bogiem

- usprawiedliwienie Rz.5.1 - 8.10 (Gal.3.2) 1 Jn.1.9 (Dz.3.19; Ef.2.16; Kol.1.21,22)

Słowo Boże traktuje nowe narodzenie jako fakt, który rozpoczyna chrześcijańskie życie.

N.N. jest wyłącznie dziełem Bożym, następuje wtedy, gdy człowiek oddaje życie Jezusowi. (chwila decyzji Obj.3.20 - Rz.8.10)IV.

Jn.1.12; Rz.8.10; Jk.1.18; Tyt.3.5V. NOWE NARODZENIE DOTYCZY:

1. wszystkich, którzy przyjęli Jezusa, co każdy może uczynić

Jn.1.12 - Rz.10.12,13

2. wszystkich, którzy wierzą, co każdy może czynić

Jn.3.5,9,15 - Mk.16.15,16

3. wszystkich, którzy są usprawiedliwieni, co każdy może dostąpić

Rz.5.18 - 3.22 (10.4) - 8.10VI. NOWE NARODZENIE ZOBOWIĄZUJE DO:

1. Rz.6.13 - oddawania się Bogu w służbie

Rz.12.1-2 - jako żywa ofiara

2. Rz.8.5-8 - do życia według Ducha

Rz.8.7 - przyjaźni z Bogiem

3. Kol.3.9-10 zwlekanie starego, przyoblekanie nowego człowieka

Ef.4.22-24 - codziennego odnawiania według wewnętrznego człowieka na obraz ChrystusaCODA

Kol.2.6 - jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa tak w nim chodźcie
 

© przebudzenie@poczta.onet.pl