Pycha

1 Sam. 2:3 Nie mówcie ustawicznie wyniośle, Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki.

Przyp. 16:18. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.

Przyp. 29:23 Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.