<<

Wkładanie rąk

WKŁADANIE RĄK


Definicja.

W Starym Testamencie:
1. Błogosławieństwo
2. Wyznaczanie przywódcy
3. Błogosławieństwo zwycięstwa
4. Wyznaczanie do służby
5. Na zwierzęta
6. Zmartwychwstanie
7. Uzdrowienie

W Nowym Testamencie:
8. Uzdrowienie i uwolnienie
9. Chrzest Duchem Świętym
10. Przekazywanie darów duchowych
11. Zmartwychwstanie
12. Znaki i cuda
13. Wysyłanie misjonarzy
14. Ustanawianie diakonów
15. Starsi
16. Błogosławieństwo
Kto może wkładać ręce ?
Stosunek do wkładania rąk.
obrona.


Ad.1 Wkładanie rąk to akt, w którym jedna osoba kładzie swe ręce na drugiej by osiągnąć tym jakiś określony cel duchowy. Takiemu aktowi zwykle towarzyszy albo modlitwa albo wypowiedź mająca cechy proroctwa.

Ad.2

· 1Moj.48:14-20;- „niech błogosławi tym chłopcom....”
· 4Moj.27:18-23(5Moj.34:9)- Mojżesz i Jozue
· 2Krl.13:15-17;- Elizeusz i Joasz
· 4Moj.8:10;- Lewici
· 2Moj.29:10;- „...położą swoje ręce na głowie młodego cielca” 3Moj.1:4(3:2,8,13;4:4);4Moj.8:12;3Moj.8:14;16:21;2Kron.29:23;
· 2Krl.4:34;- „...swoje dłonie do niego dłoni” 1Krlm.17:21;
· 2Krl.5:11;

Ad.3
· Mt.8:3;- „I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go mówiąc:...” Mk.16:18;- „Na chorych ręce kłaść będą...”
Łk.13:13;- „I położył na nią ręce...” (Łk.4:40;5:13;8:54;13:13;AD.10:38;Mk.7:32,33;8:23,25;Mt.8:15;9:29;20:34;)
· AD.8:14-20;- „wtedy wkładali na nich ręce...” AD.9:17;-„włożył na niego ręce...” AD.19:1-6;- „A gdy Paweł włożył na niego ręce...”
· 1Tym.4:14;- „...przez włożenie rąk starszych” 2Tym.1:6-7;- „...przez włożenie rąk moich” (Rz.1:11;1Kor.1:4-8;)
· Mt.9:18(25);- „...połóż na nią swą rękę a ożyje” (Mr.5:23(4,1);Łk.8:54-55;) Łk.7:14;- „...dotknął się noszy...”
AD.20:10;- „...i objąwszy go, rzekł...”
· AD.5:12;- „A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów” AD.19:11;- „Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła”
· AD.13:1-4;- „...nałożyli ręce i wyprawili ich” (AD.14:26-27;)
· AD.6:1-6;- „...i włożyli na nich ręce”
· AD.14:23;- „...przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych...” (1Tym.4:14;2Tym.1:6;Tyt.1:5;)
· Mt.19:13,15;- „wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się” Mk.10:13-16;Łk.18:15;

Ad.4 AD.9:10(17);- „...pewien uczeń” ; Mk.16:17-18;- „...którzy uwierzyli”

Ad.5 1Tym.5:22; - 1. „rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj”
2. „nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów
3. „siebie samego czystym zachowaj”

Ad.6 - Obrządkowi wkładania rąk nie powinien nigdy towarzyszyć lekceważący stosunek do zawartych w nim treści.
- Powinniśmy radzić się Ducha Św. :

1. Z kim się modlić ?
2. Kiedy się modlić ?
3. Jak się modlić ?

- wierzący, który praktykuje wkładanie rąk musi wiedzieć jak może wykorzystać moc Krwi Chrystusowej do nieustannego oczyszczania i ochraniania swej własnej duszy.

- Wierzący praktykujący wkładanie rąk musi być sam w takim stanie, stopniu umocniony w wierze przez Ducha Św., aby móc oprzeć się każdemu szkodliwemu dla duszy wpływowi działającemu w człowieku, na którego wkłada się ręce.

© przebudzenie@poczta.onet.pl