Żona

1 Moj. 2:25 A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.

Ps. 128:3 Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, Dzieci twoje jak sadzonki oliwne Dokoła stołu twego.

Przyp. 12:4. Dzielna żona jest koroną swojego męża, lecz ta, która go hańbi, jest jak próchnica jego kości.

Przyp. 19:14. Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana.

Przyp. 31:30. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały.

1 Kor. 7:4. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona.

1 Kor. 7:10. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała,

Efez. 5:33. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.