Zwycięstwo

 

Mich. 7:7

7. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha!

2 Kron. 14:10

10. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego: Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na tobie się oparli¶my i w imieniu twoim wyruszyli¶my przeciwko tej gromadzie. Panie! Ty¶ Bogiem naszym, niech ci nie sprosta człowiek!

Ps. 37:39  Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obron± w czasie niedoli.

          40  Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w Nim szukali schronienia.

Ps. 149:4  Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem! (BT: zwycięstwem)