<< Źródła
 

Szczerze starałem się o uzyskanie pozwolenia na zamieszczenie tu materiałów istniejących w innych serwisach. Jednak wiele materiałów otrzymałem od przyjaciół, którzy sami nie zawsze znali ich autorskie źródło. Czasami też nie można było dotrzeć do autorów stron zamieszczających swoje niezastrzeżone materiały. Jeżeli jednak ktoś odnajdzie tu swoje zastrzeżone materiały uzyskane w niewłaściwy sposób, proszę o informację lub ... pozwolenie na pozostawienie ich w tym miejscu. Charakter zamieszczonych treści jest oczywiście niekomercyjny. Dlatego materiały znajdujące się w tym miejscu spełniają to samo zadanie, do którego z pewnością zostały przeznaczone pierwotnie. Chyba że ich bezpłatny dostęp osłabia oficjalną sprzedaż. 

 
 
Źródła;
  1. przyjaciele
  2. zasoby własne
  3. AF - www.af.com.pl 
  4. Czytelnia Chrześcijanina - www.czytelnia.jezus.pl
  5. www.poznajpana.org
  6. różne, niektóre będą tu dopisane

Zastrzeżenia, pytania lub propozycje kierować na adres przebudzenie@poczta.onet.pl

 

© przebudzenie@poczta.onet.pl