Śpiewnik

 

uaktualniono: 29.05.2020


Mały instruktarz: szukanie wybranego utworu może okazać się wyjątkowe proste, jeżeli wiesz że np. skrótem Ctrl+F otwierasz wyszukiwarkę, dzięki której znajdziesz w mig poszukiwane słowo lub frazę. Numeracja będzie ulegać wielu zmianom.

Przy niektórych utworach pierwsze zaznaczone wyrazy są zarazem linkiem odnoszącym się do demonstracji w mp3. W przygotowaniu demo do każdego utworu. Planowane ukończenie wraz z wieloma uzupełnieniami. Jeżeli masz rozbudowane, koncertowe wersje poniższych utworów, lub sam zaprezentowałeś coś lepszego, podeślij, może dorzucę do podglądu.

Jest to wersja śpiewnika znanego w określonych kręgach jako śpiewnika misyjnego obozu wędrownego z funkcjami. Część opracowań akordów będzie skorygowana i zostaną dopisane brakujące. Wszelkie błędy, uwagi i propozycje zgłaszać na kchjz@op.pl . Tak, wiem że sporo linków nie działa. Działały za dawnych serwerów, ale migracje serwisów uszkodziły wszystkie linki i sa one sukcesywnie odbudowywane na potrzeby naszych nabożeństw. Dodatek (zrozumiały dla naszych 'obozowiczów'): Marszówki.

 

inne zbiory: tlumaczeniahillsong.pl


 1. Alleluja /x 2 D C2 Król Królów, Pan Panów, wszechpotężny Bóg a G h C Pan chwały, Syn człowieczy, cześć oddajmy Mu a G h C Wszystko co żyje niech wielbi Go a G C

 2. Alleluja, Jezus żywy jest, śmierci moc pokonał i uwolnił z grzechów mnie. C e B A Jezus już na wieki żywy jest, żywy jest. On jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem On, d F d G C e zakon grzechu złamał, mamy teraz wolność w Nim. Baranek powstał z martwych, żywy jest, B A d F żywy jest. Alleluja, Jezus żywy jest. d G F G C

 3. Alleluja x 3 Króluje Pan D A D fis h A Alleluja x 3 Króluje wszechmocny Pan D A D fis h eA D
  On okazał Swoją moc, On ogłosił tryumf Swój D G D
  Jest zwycięzcą nad ciemnością i nad śmiercią D A
  On rozerwał wszystkie więzy i uwolnił z więzień nas D G D
  Z Jego łaski dziś zbawienie jest G A

 4. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego E A H jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy,
  nie zginął, ale życie wieczne miał. Oo, Jezus /x3. Oo, Jezus /x3.

 5. Alleluja Tobie Panie, alleluja, śpiewam pieśń.         |C |CF|CF|G CG|   wersja koncertowa na grupy Echo z 2000 r. - fb
  Wywyższenie Tobie, wywyższenie pragnę nieść.         |C |CF|CG|C G| x2

  Ponad wszystko, co tu mamy, ponad wszystko, co tu znamy,   |FG|C|FG|C|
  Ponad wszystkim Ciebie Panie Królem ogłaszamy. FGC/x3   |FG|a|FG|

 6. Alleluja, alleluja, alleluja x 3 heADheAh Fis
  Ciebie Panie wielbić chcę x 3 alleluja ...
  Tobie Panie służyć chcę x 3 alleluja ...
  Ciebie Panie kochać chcę x 3 alleluja ...
  Jezus Chrystus Panem jest x 3 alleluja ...

 7. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, wywyższaj Pana, wywyższaj Go.
  Alleluja, uwielbiaj duszo ma, On godzien wszelkiej chwały jest.
  Uwielbiać mego Pana chcę, śpiewać Jemu nową pieśń.
  On uwolnieniem i zbawieniem duszy mej. AEAcisfiscisfisH7
  Tylko Jemu służyć chcę. x2 EAfisH7EAfisH7 cisAcis fis Gis

 8. Aż sponad mórz i szczytów gór         |D|e|G|A|
  Twa miłość spływa na mnie w dół
  A ja otwieram serce swe
  Niech miłość Twa uwolni mnie
  Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej
  Do Ciebie wznoszę ręce me
  Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej, Panie
  O miłości Twej zawsze śpiewać
  Chcę o miłości Twej zawsze śpiewać

  Święty jest nasz Pan          DAGhG
   

 9. Baranek Królem jest, Najwyższy zajął tron. GCDGe7aD7G
  W pokorze chylę się, z radością składam hołd.

 10. Bądź mocny w Panu raduj się, amen, alleluja : x2 Amen, amen, amen, alleluja : x2 E H E

 11. Bądź moją wizją, radością mą, nagrodą dla mnie Bóg                  E...|A|H|A|H|
  Bądź mą mądrością, chcę słuchać jej, ma wartość w Tobie jest       |A|H|AH|E|
  Bądź mym schronieniem, bądź siłą mą, Odkupicielem mym               |A|H|A|H|
  Me serce w ciszy wyznaje, że zaufać Tobie chce                                  |A|H|AH|E|

  Bądź wywyższony,                                                                                       |A|H|
  Bądź wywyższony, Jezu na wieki                                                              |E|A| 
  Bądź wywyższony na wieki                                                                        |A|H|cis|H|cis|H|

  Bądź moją pasją, natchnieniem mym, chcę w pełni siebie dać        |A|H|A|H|
  Słów pustych koniec, uniżam się, chcę szczerym w Tobie być         |A|H|AH|E|

  Bądź wywyższony ...

  Alleluja, wolność w imieniu Twym,                                                         |cisA|EH|
  Alleluja, Bogu chwała i moc                                                                     |cisA|EH|
  Zawsze święty, godny, bądź wywyższony                                              |cisA|EH|cis|H|

  Bądź wywyższony,                                                                                      |A|H|
  Bądź wywyższony, Jezu na wieki                                                             |E|A|
  Bądź wywyższony na wieki                                                                        |A|H|cis|H|cis|H|
   

 12. Będę chwalić Cię wciąż, będę radować się Choć czasem w życiu mym przechodzę trudny test
  Ty doświadczasz wiarę mą, I oczyszczasz w ogniu swym
  By okazała się cenniejsza niż złoto Więc przemieniam umysł swój
  W wyścigu biegnąc tym. Patrząc na niebiański cel
  Pragnę biec przy boku Twym
  Zmuszam każdą moją myśl by poddała Tobie się
  Odpierając żądze złe, które związywały mnie
  Gotowym chcę być bo Ty mówisz dziś:
  Świętymi bądźcie bo Ja Jestem święty- mówi Pan.
  (Ja Jestem Święty, Święty) /4x
  Chociaż nie widząc Cię dałem ci miłość mą
  I uwierzyłem Ci, gdyż z Tobą chciałem żyć
  Dziś oglądam sercem swym, Twa Chwałę i Twą moc
  gdy w imieniu Twym zwyciężam w dniu złym.

   

 13. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki,
  bez końca me usta niech wielbią Go. / x2
  Wysławiaj Pana ze mną i razem wywyższajmy Jego imię.
  (D7) GDGDCDG CDGeaDGD7

   

 14. |DG|DG| Dh|eA| eA|eA |GA|DG|       (EA|EA |Ecis|fisH| fisH|fisH| AH|EH)
  Będzie przebudzenie w ziemi tej, będzie przebudzenie w ziemi tej
  od wschodu do zachodu, od północy do południa,
  będzie przebudzenie w ziemi tej.

  Wierzę w przebudzenie w kraju tym, wierzę w przebudzenie w kraju tym
  od wschodu do zachodu, od północy do południa,
  Wierzę w przebudzenie w kraju tym.

  Ogłaszam przebudzenie w mieście tym, ogłaszam przebudzenie w mieście tym
  od wschodu do zachodu, od północy do południa,
  Ogłaszam przebudzenie w mieście tym.

 15. Błogosławię Cię kiedy ziemia wydaje plon,      |A E|fis D|
  gdy obfitość Panie zlewasz swą, Błogosławię Cię.
  Błogosławię Cię, gdy pustynia w krąg otacza mnie,
  choćbym też przez pustkowie szedł, Błogosławię Cię!

  Każde tchnienie z Twojej łaski chwałę odda Ci.
  Ciemność pokonałeś Boże, Tobie śpiewać chcę!

  Błogosławię Cię, Boże mój, błogosławię Cię!                            |A E|fis D|
  Błogosławię Cię, Boże mój, błogosławię święte imię Twe!     |A E|fisE  D|

  Ty dałeś łaskę mi, Ty dałeś łaskę mi! Me serce pragnie dziś, Błogosławić Ci!     |A E|fis D|

 16. Błogosławię Cię skało moja,                                    |EA|HE (AH)|EA| HE|Hgis| cisA| fisH|E|
  jesteś twierdzą mą i mym zbawieniem.
  Bowiem Bóg po stronie mej i zwycięzcą On mnie uczynił.
  Błogosławię Cię Skało moja.                                    

  Błogosławię Cię, /x9, Skało moja.       |AE|AE|FisH|FisH|fisH7|E|

 17. Błogosławieństwo, chwałę i mądrość   |E E4| fis D|      (wersja prosta)
  I dziękczynienie oddajmy Bogu
  Cześć i moc i wszelką potęgę
  Cześć i moc oddajmy Bogu

  Amen, amen, amen x 4              |E E4| cis A |

 18. Bogu Jedynemu, Jezusowi chwała i cześć.                                           |G e| C D|  (z koncertu Przer)
  Panu wszechmocnemu, Jezusowi chwała, cześć na wieki  /x2        | G e| C D|
  1. On uczynił niebiosa. Rozpostarł ziemi krąg.                                    |H |e | a| D|
  Króluje nad nami. Wznieśmy więc ręce swe,                                       |H| e| a|
  przyjdźmy przed Jego tron                                                                       |a h7|
  śpiewając ze wszystkich sił /2x                                                               |F |D| F| D7|
         Bogu Jedynemu...
  2. On jest Królem Chwały, świat podnóżkiem Jego stóp.
  Odziany w majestat. Przed Nim uniżmy się,
  podejdźmy w pokorze by złożyć Jemu hołd /2x

   

 19. Bo jesteś dobry   / cover

  Zawsze wierny byłeś mi     |cis H|E|
  Kiedy zawodziłem ja     |cis H|E|
  Niepojęty w Miłości swej     |cis H|E|
  Dobrze jest z Tobą być     |A|   |
  Darowałeś życie mi
  Zabrałeś winę mą i grzech
  Nikt nie kocha tak jak Ty
  Dałeś życie swe

  Ref: Bo jesteś Dobry! dla mnie zawsze    |E fis| A H|
  Twoja łaska wiecznie trwa /x2    

  Niepojęty jesteś Ty
  Jednak sługą stałeś się
  Słyszysz każdy płacz i szept
  Miłosierny mój Pan
  Przed świętością Twoją drżę
  Spraw bym czyste serce miał
  Wobec świata chcę kochać Cię
  dawać miłość Twą

 20. Boża miłość jest jako słońce,   aEaEaEa
  ona zawsze i wszędzie nam lśni / x2   FGCE7
  Wyjdź jej tylko na przeciw, weź z niej tyle, ile chcesz.…refr.
  Napełniony miłością czyń, co ona szepce ci.…refr.
  Podaj tę miłość dalej tym, co wokół ciebie są.…refr.

 21. Boży Duch wspaniały jest, Boży Duch G e Jak potężny wiatr wieje dziś z nieba C2 D G

 22. Bóg jest mym zbawieniem, D A e A h A G A
  ufam jemu i nie muszę lękać się /x2
  On jest Mesjaszem, On moją mocą i pieśnią /x2 D G A D G A

 23. (Jezus żyje w nas)

  Budzę się, wiedząc, po co żyję, każdy sen spełnia się    |D|E|A|fis|
  To z Tobą przez życie chcę iść To moja decyzja.   

  Podnosisz mnie, pokazujesz cuda, w miłości Twej znika czas.
  Twa wolność jest tutaj, jest w nas, jej nic nie dorówna.

  PRE-CHORUS
  Widzę, jak słońca blask rozjaśnia świat
  Czerń i biel kolorowe stają się
  Widzę, że z Bogiem wszystko nowe jest    |D|E|fis|   

  REFREN
  Jezus żyje w nas, Jezus żyje w nas    |D|E|fis|

  Ufam Ci, wiem, że jesteś blisko, mając Cię, wszystko mam
  Ty dałeś mi miłość i cel, to właśnie dla Ciebie żyć chcę

  BRIDGE
  Prowadzisz mnie tam, gdzie nie był nikt
  Twoja miłość sprawia, że chcę śnić
  Twoja wolność to otwarte drzwi
  Ty przerastasz me najśmielsze sny

  Widzę, jak słońca blask rozjaśnia świat
  Czerń i biel kolorowe stają się
  Widzę, że z Bogiem wszystko nowe jest

  Jezus żyje w nas, Jezus żyje w nas

  (This Is Living)
  Słowa i muzyka: AODHAN KING & JOEL DAVIES
  Tłumaczenie: MELANIA KRÓL & MAJA NOWOTNIK

  akordy: https://www.youtube.com/watch?v=jK3Cfm57jOk
  pl: https://www.youtube.com/watch?v=AmsQGTu5tI4
  ang: https://www.youtube.com/watch?v=BFR-tV2whAU
  https://www.youtube.com/watch?v=tsJEmLkphrI


 24. Cały wszechświat wielbi Cię, niebiosa głoszą słowa Twe         G
  Kto mógłby równać się do Twoich dzieł
  Niebo, ziemia, noc i dzień, wszystko przyjdzie oddać cześć
  Temu, który w chwałach kryje się
  Każda trawa, zwierze, kwiat w uwielbieniu będzie trwać
  Przez Niego i dla Niego wszystko jest
  Kto zmierzył Pana moc, kto poznał drogi Twe                             hGDA
  Kto poją twa mądrość dla świata głupstwem jest
  Godzien jesteś przyjąć cześć :x4

 25. Ci co zaufali Panu, odzyskują siły G e Otrzymują skrzydła jak orły biegną bez zmęczenia C2 D G
  Tobie zaufałem Panie odzyskuję siły Otrzymuję skrzydła jak orzeł, biegnę bez zmęczenia

 26. Cieszę się - Jezus zbawił mnie : x3     4/4 |E | H |  |E | E7 | AE |
  śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie.         | gis cis | (2/4 fisH7) | E | H7 |
  Kiedy byłem grzeszny, Jezus....:x3
  Będę Go uwielbiał, Jezus ....: x3
  Będę Go wywyższać, Jezus.... : x3

 27. Ci którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, DAGA
  co się nigdy nie porusza ale trwa na wieki x 2
  Tak jak góry otaczają święte miasto Jeruzalem
  tak Pan otacza lud, lud otacza swój i teraz i na wieki x 2
  Modlę się o: Pokój, Miłość, Jedność.

 28. Chcemy Ciebie wielbić     /E /
  Szukać Twojej twarzy     /cis/
  Wcześnie o poranku     /AH/
  I gdy noc kładzie cień     /EH/
  Tobie chcemy śpiewać     /E/
  Wznieść niebiańską chwałę     /cis/
  Kładąc nasze życie byś je     /AH/
  Stale zmieniać mógł     /E/
  Niech się wzniesie dziś     /E/gis A/
  Twa chwała,     /gis cis/
  O Panie nasz!     /gis A/ H/
  To dla Ciebie nasze serca,/E/gis A / gis cis/
  Otwarte są!     /gis A/ H/
   

 29. D fis G A D fis G A Fis h G A D
  Chcę do ciebie podobnym być, Jezu. Chcę do ciebie podobnym być
  naczyniem, które byś używać mógł, chcę do ciebie podobnym być

 30. Chcę Panie sławić cię wciąż bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż
  zamieniłeś w radość moje łzy x 2 dAd
  z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć gCFB
  już na wieki sławić będę imię Twe Ad

 31. Chcę Panie wielbić Cię, bardziej z dnia na dzień,      /E//
  chcę Panie wielbić cię, bardziej z dnia na dzień.      cis//
  Szukać twarzy Twej i poznawać łaskę Twą,      A /fis/
  chcę Panie wielbić Cię!                                 /E/H/
  Ptaki na niebie Tobie pieśni ślą,                 /E//
  drzewa na polach Ciebie sięgać chcą,     /cis/
  kochać Cię I poznawać łaskę Twą     A /fis/
  chcę Panie wielbić Cię!                     /E/H/
  Chcę Panie szukać Cię, więcej z dnia na dzień.
  Chcę Panie szukać Cię, więcej z dnia na dzień.
  Szukać twarzy Twej i poznawać łaskę Twą,
  Chcę Panie szukać Cię!
  Ptaki na niebie, Tobie pieśni ślą
  drzewa na polach Ciebie sięgać chcą
  Kochać Cię
  I poznawać łaskę Twą
  chcę Panie szukać Cię!
   

 32. Chcę sławić Cię Panie z całego serca EA
  Śpiewam Ci przed Twoim tronem EA
  Oddaję pokłon przybytkowi Twemu. Wychwalam imię Twe EAcisHE
  Za łaskę, za wierność, za drogę, za miłość, za prawdę, EAEHE
  za wolność. Niech wszystko co żyje chwali Go. AcisHE
  Chwalcie Go na strunach. Na harfie i na cytrze
  Chwalcie Go w podskokach i pląsaniem
  Chwalcie Boga w świątyni Jego.

 33. Chcę widzieć Cię  /  rozpiska akordów

  Jeśli chcę tego czego nie chcesz Ty       |h|A|D|G|
  Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz
  Jeśli idę tam gdzie nie idziesz Ty
  Zatrzymaj mnie nie pozwól dalej iść

  Bo chcę widzieć Cię w życiu mym, Wywyższonego   |G|  |A|  |
  Chcę widzieć Cię w życiu mym x2

  Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały      |h|A|D|G|
  Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce
  Gdy oceniam innych bez miłości
  Zatrzymaj mnie I zniszcz moją pychę

  Chcę widzieć Cię w życiu mym, Wywyższonego   |G|  |A|  |
  Chcę widzieć Cię w życiu mym

  Gdy boję się O to co pomyślą inni      |h|A|D|G|
  Zatrzymaj mnie Ważne jest co myślisz Ty
  Gdy troszczę się tylko o to co jest moje
  Zatrzymaj mnie I skrusz moje serce

  Chcę widzieć Cię w życiu mym, Wywyższonego   |G|  |A|  |
  Chcę widzieć Cię w życiu mym

  Chcę widzieć Cię     |h|G|A|  |
  Chcę widzieć Cię
  Chcę widzieć Cię

  Bo tylko Twoja jest Chwała Twoja jest Chwała   |h|G|A|  |
  I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam x5

 34. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł GCDG
  Oliwki owoc chybiłby ziemia dała by marny plon GAD
  Choćby wszystkie owce wybił ktoś,
  A w oborach brakłoby krów GCDG
  Ja jednak w Panu radość będę miał :x2 GCG Rozraduję się w Bogu zbawienia mego
  Moją siłą jest Pan.

 35. Chrystus jest życiem mym,
  a śmierć zyskiem jest /x2 DAhGAD
  To mój król, moja pieśń, życie me i radość ma, GAfisfaADD7
  moja moc i mój miecz, pokój mój, tym jest mój Pan.

 36. Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam,         | C e | a C7+ | d | G G7 |
  wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe.
  Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
  nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

 37. Chwalcie Pana bo dobry - JEGO ŁASKA TRWA NA WIEKI
  Chwalcie Boga nad bogami - JEGO ŁASKA ... /Alleluja x6/
  Chwalcie Pana nad panami - JEGO ŁASKA ...
  Cudów wielkich dokonał - JEGO ŁASKA ... /Alleluja x6/
  On uczynił niebiosa - JEGO ŁASKA ...
  stworzył ziemię nad wodami - JEGO ŁASKA ... /Alleluja x6/
  Wielkie światła uczynił - JEGO ŁASKA ...
  słońce aby dniem władało - JEGO ŁASKA ... /Alleluja x6/
  Podziękujcie więc Bogu - JEGO ŁASKA ...
  Podziękujcie w niebiosach - JEGO ŁASKA ... /Alleluja x6/ - x2

 38. Chwalić Cię będę i radować Tobą.     | d B | F C | 
  Opowiadać będę cudowne Twe dzieła.
  Wielbić Cię będę i radować Tobą.
  Psalm śpiewać będę na cześć Twego imienia.      | g | B C |
  O Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy.    | d B | F C |

 39. Chwała, chwała, Barankowi cześć x2             |C|G|F|G|C|G|FG|CC7|
  On godzien chwały jest godzien by Go czcić, nasz Pan na tronie swym.   |FG|ea|dG|FC7|
  Wielbimy Go, bo godzien chwały jest, nasz Pan na tronie swym.   |FG|ea|dG|FC|

 40. Chwała! Chwała! Król jest godzien czci!         |FC GC| F G|
  Chwała! Chwała! Król jest godzien czci!         |FC GC |dG C|
  Kto jest tym Królem chwały?                             |a e|
  Nasz Pan, królem jest.                                         |F G| C e7|
  Wywyższony ponad wszystko na ziemi jest,   |a e|
  Jego Imię głośno brzmi!                                     |F G|

 41. Czy już czułeś jak drżą góryy C
  Czy słyszałeś głębin krzyk a
  Kiedy tłum zgubionych ludzi F
  Śpiewa pieśń, że Jezus zmartwychwstał dGC
  Czy już czułeś poruszenie
  Wśród chwalących wrzawę tę
  jest tak gdy zgubiony śpiewa
  Pieśń, że Jezus zbawił go
  I my możemy widzieć Boga FC
  Gdy wpływa na ten świat jak rzeka FC
  Ojców i dzieci przed Jezusem FC
  Niebiosa otwórzcie się F
  Przygotuj drogę dla Króla chwał FGC

 42. Czcijmy Jezusa, czcijmy Go / x4      |D GA| D GA|x3  |D GA| D |                    (wersja koncertowa - ang)
  Powstał z martwych, powstał z martwych i On żyje na wieki już. Powstał z martwych, powstał z martwych,
  / więc zawsze się radujmy / x3 świętując zmartwychwstania ten dzień           |h |A|x3   |hA|hA|h|2/4 GA| D GA|

 43. Daj Bogu chwałę x 3 A On zwycięstwo tobie dziś da
  Daj Bogu chwałę x 3
  Abyś królował dziś razem z Nim     |G |C |a |D |H7 |eG|CD|GC2|

 44. Dobry, jesteś dobry
  królów Król, panów Pan, jesteś dobry
  Dobry, jesteś dobry, królów Król, panów Pan,
  uwielbiam Cię.

 45. Dobry jest, nasz Bóg Wszechmocny. dCdBC
  Dobry jest, wielbimy Go. Dobry jest,
  z całą pewnością. Dobry jest, wierzymy w to.
  Gdy myślę o tym, że On kocha mnie, gdgA
  serce chwałą brzmi, chcę z radości tańczyć.
  Bóg w sercu swym dla mnie miejsce ma, gdgA
  więc z ufnością biegnę doń.

 46. Dobry jest

  Serca królem mój Pan    |E|  wersja pl   wersja eng  wersja C-dur |C|FC|aG|FC|
  W Nim ucieczkę zawsze mam |A E|
  On jest źródłem żywych wód |cis H|
  Moją pieśnią mój Bóg       |A E|

  Serca królem mój Pan  |E|
  Znajdę cień u jego bram  |A E|
  On jest spłatą za mój dług  |cis H|
  Moją pieśnią mój Bóg   |A E|

  Dobry jest, jest oh         |cis H|A E|     /    C-dur |aG|FC|

  Serca królem mój Pan     E
  Stery mego życia ma     A E
  On ucisza fale mórz     cis H
  Moja pieśnią mój Bóg     A E

  Serca królem mój Pan
  Swego Ducha we mnie wlał
  Nigdy już nie spojrzę wstecz
  O Nim śpiewać wciąż chcę

  Ty nie opuścisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie     |E|  |
  Ty nie opuścisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie     |cis|  |
  Ty nie opuścisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie     |E|  |
  Ty nie opuścisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie     |cis|cis H|

  Ty nie opuścisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie     |cis H|A E|
   

 47. Do nieba wzwyż wznoszę dłonie swe E A
  Weź serce me spraw bym kochał Cię
  Tak będę Ci wdzięczny po wszystkie dni
  Przychodząc do Ciebie w chwale i czci
  Chwała, cześć, hołd na wieki, na wieki H A H A H A
  Stanę na Twoim fundamencie Jezu E A H
  Życie swoje chcę w rękach Twych
  Składam dziś koronę swą Baranku Boży u Twych stóp E H A
  Zaśpiewam Ci, zaśpiewam Ci pieśń H E EA
  Wznieś swój wzrok spójrz na Jego tron Tłum aniołów już wielbi Go
  Daj Bogu chwałę śpiewaj Jemu pieśń, Cześć i chwała tylko Jego jest.

 48. Dostaliśmy to na co nie zasłużyliśmy x 4 G e C D Z twej łaski Panie jesteśmy tu, by oddać się, oddać się Twoja obecność uzdrawia nas, Ty leczysz nas, ratujesz

 49. d A d C F C F F7 B A d B F A d d F G g d F G g C F A G d F G g
  Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, alleluja, Panu cześć. /x2 Przyjdzie dzień, gdy w chwale ujrzę Ciebie, twarzą w twarz będę oglądał Cię, lecz na razie na ziemi tu, muszę toczyć swój bój. Dodaj sił i mocy wiary, Panie! Wesprzyj mnie mocnym ramieniem swym, abym w sercu miał słowo Twe i podążał za Tobą, za Tobą.
  dFGgCFAGdFGg

 50. (Duchu Święty cudownym wiatrem jesteś )
  G C a D x2 (EAfisH)
  Kiedy nadszedł czas, Ten cudowny czas
  Gdy znalazłem się na twojej drodze
  Ty przyszedłeś tak, Dając sercu znak
  Zrozumiałem, że jesteś Bogiem

  C G a D (AEfisH)
  Uwielbiam Cię , wywyższam Cię x2
  G C e D (EAcisH)
  Duchu Święty cudownym
  wiatrem jesteś wkoło nas,
  Nie odchodź x2c

  Odnowiłeś mnie Czuję wiosny zew
  W mojej duszy jest radość Twoja
  Więcej Ciebie chcę
  Bardziej z dnia na dzień
  Rozkoszuję się Twym pokojem

 51. Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej,    |A|   |G|  |D2|   |A|A4|
  bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. 
  Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego         |G|D|A|   |   x4
  wielkie jest, okazuje dobroć swoją dziś dla tych,
  którzy chcą miłować Go. GDA

 52. Duchu Święty wypełnij mnie dziś /x2 CGFCFGC
  proszę wypełnij mnie uzdrowieńczym życiem FGa FGCC7 FGa FGC
  swym i mocą. Proszę wypełnij mnie świętym ogniem swym i mocą.

 53. Duszo ma, Pana chwal                          Matt Redman - 10,000 Reasons (Bless the Lord) / Betel - Jenn Johnson
  Oddaj Bogu cześć                                    |D|GD|Ah|GD|A|GD|GA h|GA|D|
  Świętemu śpiewaj pieśń.
  Z mocą wywyższaj go, duszo ma
  Uwielbiam Boże Cię.

  Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,    |GD|Ah|GD|Ah|GD|Ah|hG|DA|D|
  Znów nadszedł czas
  By Ci śpiewać pieśń.
  Cokolwiek jest już za mną
  I to wszystko co przede mną.
  Wiem będę śpiewać
  Gdy nadejdzie zmrok.
          Ref. Duszo ma Pana chwal... /2x

  Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie.
  Twe serce miłe, wielkie Imię Twe
  Ze względu na Twą dobroć
  Będę śpiewać Tobie pieśni,
  Wiele powodów, by uwielbiać Cię.
          Ref. Duszo ma Pana chwal... /2x

  Przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę
  Nadejdzie czas mego końca tu
  Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać
  W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń
          Ref. Duszo ma Pana chwal... /2x
          Uwielbiam Boże Cię /2x

   

 54. Dzięki, dzięki za Twą przelaną krew             |G|h|e|                 (wersja zespołowa)
  Odkupiony śpiewam wolności nową pieśń  |C|Gh|e|
  Wolności nową pieśń                                        |Gh|e|
  Dzięki, dzięki za zwycięstwo Twe                     |G|h|e|
  W Twojej chwale śpiewam zbawienia nową pieśń   |C|Gh|e|
  Zbawienia nową pieśń                                                 |Gh|C|D|
  Otworzyłeś nam drogę do Ojca                                 |G|h|
  Tam gdzie sami nie mogliście wejść                         |C|  |
  Jezu jesteśmy Twoi do końca                                  |G|h|
  Więc śpiewajmy Ci wolności pieśń                         |eh|C|D|


  Za wszystko chwalmy Go                                     |G|C|
  Za wszystko chwalmy Go                                     |a|D|
  Za wszystko chwalmy Go                                     |H7|e|
  Dla nas zmarł, dla nas zmartwychwstał             |C|D7|    

 55. Dziękuj mu, bo on Bogiem jest, Jego miłość trwa wiecznie,             |G |C2 G|GD|G|C2|   |GD|G|
  Bo dobry jest, ponad wszystko trwa, Jego miłość trwa wiecznie,
  Wznieś głos, wznieś głos Wznieś głos, wznieś głos .                            |D|   |C2|   |D|   |C2|   |

  Na zawsze Bóg jest wierny, Na zawsze dobry jest                               |G|   |e|   |D|    |C|   |
  Na zawsze Bóg jest z nami, Na zawsze

  Kiedy wstaje dzień, I kończy się, Jego miłość trwa wiecznie,
  To łaska Twa będzie prowadzić nas, Jego miłość trwa wiecznie
  Wznieś głos, wznieś głos, Wznieś głos, wznieś głos 56. Dziękuj Mu wdzięcznym sercem swym, EHcisgisAEDH7
  dziękuj Mu w zły i w dobry czas.
  Dziękuj Mu za to, że Syna swego dał by zbawić nas.
  Teraz niech słaby powie, że jest mocny, giscisfisH7
  biedny zaś, że jest bogaty z powodu tego, giscis DH7
  co uczynił dla nas Pan. /x2

 57. Dziś przychodzę przed Twój tron aby wyznać winę mą
  Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż
  ciężar co przygniata mnie CGaeF Cd7G7CGa eF
  o Panie, już nie chcę sam go nieść. Cd7 G7 FCFC
  refr.: Daj czyste serce mi, oczyść usta me tchnij swego
  Ducha by wielbił Cię x2 FCFG

 58. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.      /E/ /A/E H7/
  Dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.      /E gis /cis A /E H /E H7/

  Tam na Golgocie umarłeś za mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie. /x2

  Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie,
  dzięki Ci, że kochasz mnie. /x2

  Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz,
  dzięki Ci, że kochasz mnie. /x2

  Alleluja, Alleluja, dzięki Ci, że kochasz mnie. /x2

 59. Gdybym słowem mógł uwielbić cię H dis E Fis (wersja zespołowa)
  Moją pieśnią oddać cześć H dis E Fis
  Gdybym umiał podziękować ci za dzieło twe gis dis E Fis
  cały tobie oddał się H dis E Fis
  Gdyby każde serce wywyższyło ciebie
  Każdy głos zaśpiewałby
  Gdyby cała ziemia wzniosła święte, Halleluja
  Wszystko to dla chwały twej
  Wielki zbawiciel H dis E Fis
  (wielki król) H dis E Fis
  Nasz ojciec, niech świat śpiewa ci gis dis E Fis
  O twej świętości i wielkiej miłości H dis E Fis
  Oddaję życie me, tobie chwaląc cię gis dis E Fis
  Będą słowa by uwielbić cię
  Pieśni oddające cześć
  Będę umiał podziękować ci za dzieła twe
  Cały tobie oddam się
  Pewnego dnia serca wywyższą cię
  Pewnego dnia znów zabrzmi śpiew
  Pewnego dnia usłyszysz na ulicach halleluja
  Płynące z serc chwalących cię

  Wielki zbawiciel...
  To kim jestem To kim jestem, to co mam oddaję bogu by uwielbić go

 60. Gdzie Duch Pana jest obecny Tam jest wolność   EA (wersja zespołowa)
  Pokój Twój, radość Twa, miłość Twa     EAEA
  Dałeś mi wolność, bym wolnym był x 2 HcisAHcisAH
  Jestem wolny, jestem wolny x 4           EAEH7
  Będę chodził w wolności, Chodził wolności Twej      EA
  Będę tańczył w wolności, Tańczył w wolności Twej. EA H7

 61. Gdy dotykasz mego życia się ręką swa, to budzi w sercu moim pieśń; Panie, kocham Ci. CABGadGC

 62. Gdy kiedyś Pan powróci znów /x2 7 D A7 D D7 G
  obyśmy też tam byli gdy kiedyś Pan powróci znów. D A7 D
  Gdy święci swój opuszczą grób ...
  Gdy Boga tron otoczą w krąg ...
  Gdy księgę swą otworzy Bóg ...
  Gdy po imieniu wezwie Pan ...
  Gdy ucztę nam zgotuje Bóg ...
  Gdy zabrzmi pieśń Alleluja ...
  Alleluja, Alleluja, Alleluja ...

 63. Gdzie jest o śmierci twe zwycięstwo  DGA
  Gdzie jest o śmierci oścień twój, Zwycięstwo śmierć pochłonęło
  Zwycięstwo śmierć pochłonęło, Radujmy się bracia
  Jeśli dzisiaj się kochamy, Radujmy się siostry
  Jeśli miłujemy się.
  Gdzie ona jest? Gdzie ona jest?
  Gdzie ona jest, jej zwycięstwo?    DfisGAGfis
  Zwycięstwo śmierć pochłonęło, Zwycięstwo pochłonęło śmierć
  Więc i my zwyciężamy, Bo zmartwychwstał nasz pan
  Radujmy się bracia, Jeśli dzisiaj się kochamy
  Radujmy się siostry, Jeśli miłujemy się


 64. Głosimy Jezusa moc   |E|  |
  nadchodzi Pan nasz i Bóg   |D|E|
  On Panem niebios i gwiazd,   |E|  |
  to miejsce dał nam nasz Król   |D|E|
  Głosimy Jezusa moc,               |E|  |
  On Panem ziemi i mórz        |D|E|
  wznosimy dla Niego tron,     |E|
  to miejsce dał nam nasz Król.    |D|E|
  Jezus Panem, niebios Królem   |E|fis|
  wszystko Jego jest        |D|E|
  Jezus Panem, cały wszechświat wszystko Jego,  |E|fis|
  wszystko Jego jest     |D|E|

  ref.:
  Wielbimy Cię – Alleluja       |Ah|A|
  Chwalimy Cię - Alleluja   |A|h|A|
  Wielbimy Cię - Alleluja  |Ah|A|
  Chwalimy Cię          |Ah|AH|

  Jezus jest pośród nas,
  otwórzmy serca Mu
  niech ciemne moce drżą,
  Miejsce to dał nam nasz Król
  Chwały Jezusa blask, wszechmocny Pan nasz i Bóg
  głosimy miłości moc,
  Miejsce to dał nam nasz Król

   

 65. Godzien chwały jest Baranek, Święty, Święty jest nasz Bóg,         | E h | D A |   (wersja Jesus Culture)
  śpiewaj Temu, który w niebie, ma swój miłosierdzia tron /x2

  Święty, Święty, Święty, jest Pan, Bóg Wszechmogący.
  On był i jest i przyjdzie znów.
  Śpiewaj z całym stworzeniem, królowi królów pieśń.
  Tyś wszystkim dla mnie jest, Ciebie uwielbiam!

 66. Godzien jesteś przyjąć cześć /x2 E A fis / A H E E7
  Klękamy przed Tobą oddajemy Tobie chwałę, A H gis cis
  / Godzien jesteś /x3 przyjąć cześć. fis H7 gis cis A H E


 67. Godzien jesteś wielki Boże     D
  Uwielbienia przyjąć pieśń     G
  Z moich ust                         A
  Kocham Ciebie wielbię Panie     D
  I z radością składam życie u Twych stóp     G A D
  Panie zanurz nas w miłości swojej     G A D
  Panie zanurz nas w miłości Swej     G A D
  Panie zanurz nas w miłości swojej     G A h
  Panie zanurz nas w miłości Swej     G A D

 68. Hosanna, hosanna, EHAH A E A E A gs cis fis H7 E
  hosanna na niebiosach :/ x2
  Panie wznosimy głos, aby wywyższać Cię,
  nasze serca tak wielbią Cię, hosanna na niebiosach.
  Chwała, chwała, Królowi królów chwała cześć :/ x2
  Panie wznosimy głos, aby wywyższać Cię, nasze serca
  tak wielbią Cię, Królowi, królów chwała cześć

 69. Jahwe, Jahwe! Fa
  przyjdź mój Oblubieńcu woła Izrael Gd
  Jahwe, Jahwe! Fa
  przyjdź i zatańcz z nami znów G
  Jahwe, Jahwe! Fa
  przyjdź wieczerzaj dziś z umiłowaną swą Gd
  Jahwe G
  Jahwe, Jahwe!
  przyjdź i nawiedź nas świątynię chwały Swej
  Jahwe, Jahwe!
  zstąp i zajmij miejsce swe
  Jahwe, Jahwe!
  pozwól nam zobaczyć Panie piękno Twe
  Jahwe
  Niech Twój blask świeci znów CG
  W mieście Twym, Twej Jeruzalem da(FG)

 70. Jak mi dobrze przy Tobie być, Panie /x2 GeCD
  / Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być /x2
  Panie, o… Panie, Panie /x2
  Czuję Jezu, że jesteś tu, Panie …
  Miłość Twoja wypełnia mnie, Panie …


 71. Jak wielki jest Bóg (Wysławiaj go)                              |A|fis|DE|AE|          (wersja Płechy  /  wersja Chris Tomlin _ How Great Is Our God)      
  Jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to
  Jak wielki, wielki jest nasz Bóg

  To on nasz Pan i Król                                                       |A|fis|DE|x2
  Odziany w majestat swój
  Kościele raduj się
  Ziemio raduj się
  Okrywa światłość go
  Ucieka ciemność zło
  Drży na jego głos x2
  Jak wielki jest Bóg…

  On czas w swej dłoni ma                                          |A|fis|DE|x2
  Od wieków na wieki trwa
  Początkiem, końcem on
  Początkiem, końcem on
  Jedyny w trójcy Bóg
  Ojciec, Syn i Duch
  Barankiem jest i lwem x2
  Jak wielki jest Bóg…

  Na wieki godzien jest                            |A|fis|DE|AE|
  przyjąć chwałę, moc i cześć 
  ogłaszać chcę 
  Jak wielki jest Bóg 
   

 72. Jak zeschła ziemia, spragniona deszczu, G/ F/ C/ D
  Tak moje serce, gdy wypatruje Cię e/ h/ F/ D/
  Świątynia którą Ty uczyniłeś mnie e/ D/ C/ h
  Twojego Ducha przyzywa. e/ D/ C//
  Chcę patrzeć dziś w Twoją Twarz, G/ D/
  Przed Tronem Twym blisko stać, e/ h/
  Niech mnie przenika chwały Twej blask C/ h/
  zachwyci majestat i świętość. a// F/F/Fis/
  Do Ciebie dusza moja lgnie, G/ D/
  niech Twoja wola wypełni się, e/ h/
  Twa łaska , lepsza od życia jest , C/h
  Lepsza jest., lepsza jest . a// F/ D/Fis/
   

 73. Jakże cudowna Twoja łaska, jakże cudowna Twoja moc,  |GC2| …
  Jakże cudowna Twoja łaska, przenika mnie co dzień
  Dzięki Ci, dzięki Ci.         x2                                                           |D|   |GC2|GC2|
  Ty dajesz siłę, Ty dajesz moc /x2                                               |D|  |G|  |D|   |
  bo Ty jesteś wielkim Zbawicielem mym                                   |C|CG|

 74.                  ...  GC2|GC2|

 75. dGeF
  Ja szukam i sięgam a7F9
  Tę jedną tylko rzecz B9C2
  Tak pragnę Panie Cię poznać a7F9
  W Twej chwale znaleźć się B9C2
  Chce podejść bliżej D D7 D7/4
  Chce podejść dalej
  Chce podejść głębiej, Chcę podejść wyżej
  Szukam Twej twarzy
  Twe piękno widzieć chcę
  I z sercem Twym złączyć się
  By trwać w miłości Twej
  Weź mnie G
  bliżej do Twych miejsc e
  dalej niż do gwiazd Es
  głębiej w Duchu Twym F2
  wyżej do Twych bram G

 76. Ja wywyższam Ciebie     e/
  Pond rzeczy których pragnie serce me, C/ G/
  Chcę z Tobą być.     D/
  Ukochany mój zbawiciel,     e/
  To co mam zawdzięczam tylko Ci, zawdzięczam Ci C/ G/D/
  Aniołowie ,hołd składają,. e/C/ G/D
  Razem z nimi śpiewam Ci /e/C/F/D/
  Tyś Bogiem mym, tyś światłem mym, G/D/
  Składam dla ciebie życie me C/e/D
  Tyś Panem mym, miłością mą, G/D/
  Nikt nie zastąpi ciebie mi. e/C/D//
  Wszystko to co mam oddaje, e/
  Temu dla którego pragnę żyć, dla Ciebie chcę żyć. C/ G/ D/
  Każdy dzień jest darem, który e/
  Pragnę użyć tak jak tego chcesz, więc użyj mnie. C/ G/ D/
  Aniołowie…
   

 77. Jego łaska trwa na wieki /x4 G e
  Chwalcie Boga bo jest dobry.
  Chwalcie Pana nad Panami.
  Chwalcie Boga nad Bogami.
  Bo Jego Łaska trwa na wieki
  On stworzył niebo i ziemię.
  On stworzył księżyc i gwiazdy
  Stworzył nas dla Swojej chwały
  Bo Jego łaska trwa na wieki.
  Wejdź do mej ziemi nie bój się G e Ge
  Mocno uchwyć się mej ręki, poprowadzę cię G e C D G

 78. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko, co mam, oddaję mu. On jedynym Panem jest, Szemma Izrael, Szemma Izrael aDGC FG

 79. Jest jedno Ciało, jest jeden Pan, jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli. Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz. w moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tą.
  EAEAE AHgis cisA H7EH
  Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej. A E H7 E H A E fis H7 E

 80. Jak obiecałem aD
  Poznacie panowanie Me GCe
  Poszerzę zasięg aD
  namiotów i mieszkań twych Ch
  Uczynię was skałą, aD
  W której cieniu wielu schroni się GCe
  Twój budowniczy aD
  Buduje dom, którego nie zburzy nikt Ch
  Czy w czasie kiedy zmieniam cię FG
  Będziesz cierpliwy dla siebie ? CF
  I dla tych, którzy wokół ciebie są FG
  Będziesz stał i wspierał ich eFG

  Jak obiecałem
  Uchwycę za rękę wybraną Mą i poprowadzę
  Do komnat i mieszkań Mych
  Uleczę język
  Tych, którzy dziś jąkają się
  Założę fundament
  Którym nie wstrząśnie żadna moc

  Bo me miłosierdzie CF
  Większe jest niż ludzki sąd eFG
  Poszerzam twe serce CF
  Zamieniam pychę w miłość, e
  Która pokona śmierć FG
  Połączę w jedno CF
  Tych, którzy dziś rozproszeni są eFG
  Tak postanowiłem CF
  A zamysł mój na wieki, na wieki, na wieki będzie trwać

 81. Jesteś, blisko mnie /e/C/
  A tęsknię za Duchem Twym. D9 / A7/
  Kocham kroki Twe /e/C/
  I wiem jak pukasz do drzwi. D9 / A7/
  Przychodzisz jak Ciepły wiatr / C/G/H/A7//
  Otwieram się I czuję znów że: /G/D/FIS/F/H/
  Twoja miłość jak ciepły deszcz, e/CD9/
  Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, e/ CD/G
  Twoja miłość sprawia, że ` e/Co/
  Nieskończenie dobry Święty Duch, /H7/eC/
  Ogarnia mnie /CD/
   

 82. Jesteś Panie, jak potężny wiatr A/ D/ E/ D/
  Który wieje dokąd chce A/ D/ E//
  A ja jestem orłem i unosi mnie ten wiatr h / E/ A/ D/
  Będę dziś lecieć wysoko. h/E/DE/
  Zabierasz mnie, dzisiaj wysoko /AD/ hE/
  Zabierasz mnie, tam gdzie twój tron /AD/ hE/
  Twoją mocą i dzięki łasce wzbijam się. /AD/ hE/D/ hE/
  Zabierasz mnie, ponad mych wrogów /AD/ hE/
  Zwyciężasz ich, panie ty sam, /AD/ hE/
  Zabierasz mnie, ponad mą słabość i strach. /AD/ hE/D/ hE/
  Poddaje się Tobie! /x 4 A/h/E//
   

 83. Jesteś radością mojego życia, o … o … o Panie mój /x2     |Gh|CG|aD|GC2|     wersja E-dur
  Ty jesteś moim Panem /x3 na zawsze jesteś Panem mym     |G|a|D|H7|e|a|D|GC2|
  Jesteś miłością … Jesteś pokojem …

   

 84. Jestem oblubieńca, a On jest mój x 4 DGD DGA DGD DAD
  Ja kocham Go, a On kocha mnie x 4 EAE EAH EAE EH

 85. Jest jedno Ciało, jest jeden Pan,
  jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
  Usta głoszą chwałę Mu,
  w ręku słowa Jego miecz.
  w moc odziani tak idziemy,
  zdobywamy ziemię tą.
  Jesteśmy ludem Króla chwał,
  Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem,
  by objawiać Jego cześć.
  Jesteśmy ludem Króla chwał,
  Jego świętym narodem, wielbimy Jezusa
  On jest Królem całej ziemi tej.

 86. Jeśli radość w sercu chcesz mieć,  GhCD (wersja Ambassadora)
  radość która wiecznie ma trwać,
  przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /x3
  i moc, głoś chwałę i moc, głoś chwałę i moc.

 87. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg.     /D/A/h/G/  (EHcisA)
  / Podnieśmy wszyscy nasze serca,
  podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
  stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go /x2

 88. Jesteśmy chwilą Ty trwasz na wieki C G F C
  Pan ponad czasem przedwieczny Bóg F C a G
  Jesteśmy prochem Ty nie masz końca
  Odwieczna miłości niebiański Król
  Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmocny C F C G
  Godzien jest Baranek by przyjąć cześć
  Wszelka chwała, cześć, uwielbienie
  Niechaj Tobie brzmi, Niechaj Tobie brzmi d a G
  Myśmy złamani Ty nas uzdrawiasz, Jezu wybawco okaż Swą moc
  Pieśnią miłości jesteś na wieki, więc głos wznosimy kłaniamy się

 89. Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój. By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
  by każdy Ciebie poznać mógł.
  Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę,
  a gwiazdy oddają Ci cześć. Ty jesteś wszechmocny wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa CFGdG FGCadG CFGdG FGCadGd7
  Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą,
  Niech głośno instrumenty brzmią. F7+ e7dGCde7Fiso F7+ e7dGC

 90. Jesteśmy pod przykryciem Twej krwi /x3 DADD7GgDAD
  która chroni nas zawsze przed złem.
  Przed złem, przed złem, przed złem /x3
  która chroni nas zawsze przed złem.

 91. Jeszcze wiele przede mną dróg, z którymi zmierzę się
  a serce wciąż nie jest gotowe tak bardzo, jak byś chciał.
  Nie kocham tak, jak jestem kochany, chociaż poznałem Cię.
  Lecz gdy Twój Duch napełnia mnie, jedno na pewno wiem:
  /: W moim Bogu jest wszystko możliwe! W moim Bogu możliwe jest! :/ x4

  Jeszcze nie widziałem tłumów pragnących poznać Cię
  tysięcy serc na ulicach miast, niosących światło Twe.
  Nie widziałem głuchych, co mogą usłyszeć pierwszy swój dźwięk,
  lecz uchwycę się Twojej nadziei i będę wierzyć, że:
  /: W moim Bogu jest wszystko możliwe! W moim Bogu możliwe jest! :/ x4

  Gdy Patrzę w Twoje oczy, wszystko możliwe jest.
  I gdy objawiasz swe serce wszystko staje się proste.
  I kiedy znajduję Cię, me serce woła, na pewno wiem: Ty wszystko możesz!

  /: W moim Bogu jest wszystko możliwe! W moim Bogu możliwe jest! :/ x4

 92. Jezu imię Twe wszelkiej chwały godne jest  |C G |F G |
  Wspaniały Stwórco, potężny władco              |F C |F C|
  Tyś ponad wszystko                                              |G|
  Na imię Twe każde kolano w hołdzie klęknie     |a e |F G|
  I każdy język wyzna, że Jezus Panem jest               |a e |F G|

 93. Jezu kochamy Cię /x3 Jezu! D C G D
  Jezu wielbimy Cię … chwalimy … sławimy

 94. Jezu panuj zawsze w świecie tym                        |CF|C|

  Jezu panuj zawsze w świecie tym, Od początku tylko Ty    |FC|G|

  Już na wieki będziesz naszym Bogiem, Jezu, Jezu            |FC|Ga|F|G|

  Nic już się nie liczy, Tylko w Tobie wartość mam              |F|  |C| 

  Jezu, jesteś w centrum, Wszystko inne traci sens            |F|F|a|

  Panie mój                                                                                |G|  |

  Jezu panuj zawsze w życiu mym

  Jezu panuj zawsze w życiu mym, Od początku tylko Ty,

  Już na wieki będziesz moim Bogiem, Jezu, Jezu

  Z głębi serc wyznajemy: Jezu jesteś Panem               |G|a|F|CG|

  Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć


 95. Jezus x5                                                                    |CG|CF7+|CF|G|ae|FC|aG|CF7+|
  Uwielbiam Cię x2 Jezus x3 Uwielbiam Cię
  Wywyższam Cię x2 Jezus x3 Wywyższam Cię
  Ja kocham Cię x2 Jezus x3 Ja kocham Cię
  Tyś jest wśród nas x2 Jezus x3 Tyś jest wśród nas
  itd x2 Jezus x3

 96.  itd 

 97. Jezusa mam i jestem pewny, że    |G C|D GC|
  Ja na Nim nigdy nie zawiodę się         |G C| D GC|
  On przezwyciężył każdy strach i lęk    |G C| D e|
  Jestem wolny!                                     |C|C |

  Jezus, Jezus - On zwycięstwo dał         |C| D|
  Jezus, Jezus - śmierć pokonał               |C| D|
  Jezus, Jezus - moc i chwałę ma            |C| D|
  Jezus, Jezus - wielkim Bogiem              |C |D| G|CD|

   

 98. Jezus Chrystus jest Panem / x4 nad Polską. (wersja rozbudowana)
  |fis cis fis E |fis cis fis E |D   |h   hCis7 |fisE|
  On Bogiem jest na wieki, sprawiedliwością naszą jest. Swą krwią zwyciężył już nieprzyjaciela moc,
  w zwycięstwie prowadzi nas.        |DE|fis  |DE|fis  |DE|Afis|D h|Cis7|

 99. Jezus Chrystus moim Panem jest! Alleluja!   |e|G|D|e|   x2
  On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja !     |a|e|D|e|   x2

 100. Jezus Chrystus to Panów Pan, całej ziemi Król. /x4  |E AE|HE|E AE|HE|        /wersja w G/
  Jedyny Pan, Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.     |EA|HE|EA|H|
  W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to panów Pan,   |EA|HE|EA|H7|
  Jezus to panów Pan, Jezus to panów Pan. Alleluja (3x)     |GD|AE|GD|AE|E AE|HE|E AE|HE|

 101. Jezus, dla Jezusa      |D|D|G D|D|    (wersja 2)
  Wszystko to co mam kim jestem i kim pragnę być |A|A|G|A|
  Wszystkie me ambicje plany też |D|D|G D|D|
  Powierzam Ci, oddaje w ręce Twe |A|A|G|A|
  Tylko z woli Twej jestem wolny x 4 |G|G|D|D|G|G|D|A|

 102. Jezus mój dobry jest, dobry jest Jezus mój.         |G|C|G|C|
  Doradca, Boży Syn, dobry jest, dobry jest.          |GD|e|a|D7|
  Jezus mój wspaniały jest, wspaniały jest Jezus mój.    |G|C|G|C|
  Książę Pokoju, wszechmogący Bóg,                     |GD|e|a|CD|
  wspaniały jest … wspaniały jest.                           |Ge|aD| x ...

 103. Jezus najwyższej godzien chwały, Ga7h (wersja rozbudowana)
  Jezus najwyższej godzien czci. CDhe
  Jego imię jest ponad wszystko, niech aDhe
  niebo, ziemia, zgodnie chwalą Go. I my CC5+d
  w pokorze chcemy Go uwielbiać, Ga7h
  na imię Jezus każdy skłoni się CDhe
  i każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn. aDGe
  Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd. CC+5+D
  / Wszelka władza i moc, i majestat są w rękach Twych, GdeCGaD:/
  są w rękach Twych. /x2 Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. H7CDG

 104. Jezus moim Panem jest, Jezus moim Panem jest, Jezus Panem jest, Jezus Panem jest Jezus moim Panem jest.   |G C2|G C2|G C|D|C D|e C|G D|G C2|
  Królem ... / Życiem ... / Drogą ... / Prawdą ... / Ciebie Panie wielbić chcę .../ Tobie Panie służyć chcę ...

 105. Jezus jest z nami tu / x2 G e C D A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię.... by zbawić cię.... by namaścić cię. Jezus jest z nami tu.

 106. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy, Jezus to Król, uwielbiajmy Go / x2           |d |C|d|C |d |
  Nasze myśli, nasze serca oddajemy Jezusowi! Laj, laj, laj, laj,……                     |C |B |g |A |A7 |d |C |B C| d |  |

 107. Jezus, najwyższe imię, wspaniały Zbawca, Książę Pokoju, DD7+DD7+eA
  Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota. DD7+DD7+eAD
  Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki, GAfisheADD7 GAfis h
  królów Król i panów Pan. eaD

 108. Jezus jest Panem o tak, o tak, jedynym Zbawicielem, więc złóżmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. Odwieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą, On moje serce oczyszcza tu, bym się z Nim spotkać mógł. W Twoim Duchu Panie mój śpiewać Ci będę uwielbiać imię Twoje każdego dnia. W Twoim Duchu Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. e a e a H7

 109. Jezus mój dobry jest, On włożył chwały pieśń w serce me
  Jezus mój dobry jest, poprzez ciemność wciąż
  przebija Jego blask
  Jezus mój dobry jest w każdy czas.
  Grzesznikiem byłem nic nie wartym
  ale Jezus za mnie zmarł
  On wypełnił mnie swym Duchem więc
  ogłaszam teraz wam
  Jego miłość nieskończoną, Jego łaska,
  która wiecznie trwa
  Jezus mój dobry jest,.....
  Jeśli idziesz poprzez ciemność, nie bój się,
  On z tobą jest , On cię zawsze poprowadzi,
  On ochroni zawsze cię
  On cię nigdy nie porzuci, nie opuści bo obiecał to.

 110. Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, ,
  On tu jest pośród nas On tu jest pośród nas. C a d7 G

 111. Jezus, Jezus, Święty namaszczony Pan, Jezus /x2 Twe imię jak miód na ustach mych, Twój Duch jest woda duszy mej. Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu ja kocham Cię, ja kocham. EgisAEH7AEHAcisEH7 AEAcisAcisAH7

 112. Jezus, mój Wybawca       |C C7+|C C7+|            (link do 30 minuty video, nuty)
  Jezus, Dobroczyńca          |G4 G|G4 G|
  Jezus, samo imię Twe – zmienia wszystko   |a7 a7,4|a7 a7,4|d7|F|

  Jezus, mój Obrońca                 |C C7+|C C7+|
  Jezus, mocna Twierdza          |G4 G|G4 G|
  Jezus, samo imię twe – zmienia wszystko     |a7 a7,4|a7 a7,4|d7|F|

  |C|C|

  A imię Twe - jest jak miód na ustach mych         |C|FG|
  Ja kocham je – wybawienia mego dźwięk             |C|FG|
  Ja kocham je - wywyższać będę tylko imię Twe     |C|a|F|G|

  refr / zwr 1 / ref / zwr 1 / ref / zwr 2 / refr
  -------------
  |Ga|FC|x2
  Tak piękne jest         |Ga|FC|...
  Wspaniałe jest
  Potężne jest
  gdy śpiewam imię Twe
  wszystko się zmienia
  gdy śpiewam imię Twe     (finał na F)

  2x

  wszystko zmienia się
  gdy śpiewam imię Twe
  3x

 113. Jezu, świętujemy dziś zwycięstwo Twe.      (TGD)               |EHAH|EHAH|
  Jezu, Twoja miłość mieszka w nas                                         |EHAH|EA H|
  Jezu, wszystkich więzień otworzyłeś drzwi                          |EHAH|EHAH|
  Życie przyniosłeś w darze nam                                              |EHAH|EHAH| 

  Bo do wolności powołał Chrystus nas                                  |fisH|Egis cis|
  Nie ma więcej jarzma strachu, w Chrystusie wolność jest         |AH|AH|
  W Bożym zwycięstwie, radości żyjmy dziś                           |fisH|Egis cis|
  Niech nasze serca wielbią Go.                                               |fisA|HH7|

  Dał swego Ducha, by zdjąć z nas wszelki lęk.
  Przystąpmy więc odważnie, by spotkać się dziś z Nim.
  Jego obecność uwalnia z mocy złych.
  Niech serca wyrażą miłość Mu.

 114. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem, o, alleluja,        | d| g| C| F A7| d| g|
  po wieczne czasy Królem królów jest.                                                                                                                                  |A7| d |
  Jezus jest Panem / x6 On jest Panem ziemi tej.                                    | d|g|C|FA7| d|g|A7|d|
  //: Alleluja x3 ://       |d| g| A7| dA|
  //: Alleluja x3 ://        |d g| C F| B A7| d A|

 115. Jezus żyje, jestem wolny, kamień odrzucony jest.        |D|D7|G|D|
  Jezus żyje jestem wolny, On nie leży w grobie, nie.      |D|h|e|A| 
  Jezus żyje, jestem wolny, słychać już aniołów śpiew.   |D|D7|G|D|
  Niech wszyscy ludzie dziś radują się.                                 |h|A7|D|A|

 116. Jezu śpiewam Ci, bo chcę    | g c | Dis D7 |   (krócej)  (oryginalnie  d7, g7, B7+, A7)
  Na tym miejscu uczcić Cię
  Nie piosenką, ale sercem
  Chwalić Ciebie najgoręcej 

  Ja myślami jestem w niebie
  pragnę Ciebie, Jezu, Ciebie
  Moim szczęściem ponad wszystko
  To być blisko, Ciebie blisko

  Ja wywyższam Ciebie, Jezu dziś,
  Ja wywyższam Ciebie, Jezu dziś,
  Bo ja żyję tylko po to
  Aby Ciebie czcić, aby Ciebie czcić

  Dziś jednego tylko chcę
  Aby w uwielbieniu Ciebie zatracić się,
  Zero kompromisu i zero „ściem”
  I nie ważne co pomyśli tamten czy ten!

 117. Jezu, Tyś Panem moim jest, E fis gis A gis H7 E
  wyznaję Cię i ogłaszam Królem Mym. x2 ://
  // Niech żyje Król x3 :/ mój Pan i mój Bóg x2 // H7 E E7 A H7 E

 118. Już teraz we mnie kwitną twe ogrody, CFG
  już teraz we mnie twe królestwo jest. dFG

 119. Każdy dzień upewnia mnie     |e h| C|         (wersja koncertowa,   wersja z chwytami)
  Tyś w miłości wierny jest       |e h| C| 
  Któż by inny mógł jak Ty        |e h| C|
  Przebaczać co dzień                 |a| h|
  Boże wiem zraniłem Cię         |e D| C|
  słabłem i gubiłem sens           |e h| C|
  Jednak Ty podniosłeś mnie     |e h| C|
  I nadzieję dałeś mi                     |a| h|
  Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie         |G| D |a |C |        (G D C9)
  Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie
  Pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności mam w Tobie
  Pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności mam w Tobie
   

 120. G/F/G/F/
  Każdy wiary krok /G/ F/
  Każde poświęcenie. /G/ F/
  Szczerej pieśni treść, /G/F/
  z głębi naszych serc. /CC4/C
  To Ty wspierasz sam G/ F/
  moje uwielbienie, /G/ F
  pragnę głosić dziś /G/ F
  Wielkim Bogiem Tyś. /CC4/C/
  To dla Ciebie jest /G/ D/
  Każda chwały pieśń. /a/C/
  Uniesiona dłoń /G/D/
  oddająca cześć. /a/C/
  To kim jestem też, /G/
  i to co robię! /D/
  Wszystko Twoje jest. /F/C/
  Twoje jest! /G/ F/ G/F/
  Tylko Ty Jesteś /G/ F/
  Wielkim Bohaterem . /G/F/
  Wdzięczny jestem, że /G/ F/
  Odkupiłeś mnie. /CC4/C
  Ziemia chwali Cię, /G/ F/
  wszystko Cię uwielbia. /G/ F/
  Od najwyższych gwiazd, /G/ F/
  po głębiny mórz. /CC4/C/
  To dla Ciebie jest……
  To dla Ciebie jest /G/ F/
  To wszystko Twoje jest /a/Cm/
  x..
  Twoje jest! /G/ F/G/F/G-/

   

 121. Król królów, Pan panów, chwała, Alleluja /x2 eH
  Jezus, Książę Pokoju, chwała, Alleluja /x2

 122. Królów Król i panów Pan. G/ G/D/f# /ee7/
  Oddajmy chwałę Mu, C / a/
  Wielbimy Go! D/ D CD/
   

 123. (Preludium)
  Kocham Cię, Panie kocham cię, Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest /x2            |C7+ |a7|F|G|...    
  Zmieniłeś życie me, obmyłeś mnie swą krwią, dałeś mi pokój swój, nazwałeś dzieckiem swym.    |d7 G|ea|F7+ d|FG|
  Uwielbiam Panie Cię, wysławiam imię Twe, wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest.     |d7 G|ea|F7+ d|FG|G|

 124. Królów Król i panów Pan, do wielkich tłumów wołać chcę, to jest mój Pan /x2 Przed Nim klękać chcę, przed ludźmi wyznam Go, bo w Nim zwycięstwo moje, niech każdy człowiek wyzna dziś: Jezus to Pan /x8 aFGa ... FGa .... aFGa

 125. Któż jest tak święty, jak nasz Pan. Bogiem jest tylko On. GCGeGeaD
  Nie ma innej Skały tu, tylko Bóg. Któż jest tak święty jak nasz Pan.

 126. Któż jest jak nasz Pan, cudowny tak,   |G|C2|e|C2|G|C2|e|C2|
  Któż jest jak nasz Pan, wspaniały tak
  Któż jest jak nasz Pan, cudowny tak,
  Tylko Jezus jest, wspaniały tak
  To największy cud, że jesteś tu                |D|C|c|he|D|   |
  Mego serca głód, by z Tobą być
  Znów i znów

  Cudowny Jezu uwielbiam Cię,                    |G|C2|e|C2|
  Wspaniały Jezu wywyższam Cię
  Cudowny Jezu uwielbiam Cię,                    |G|D|a|CD|
  Jezus Tyś mój jedyny cel

 127. Któż jest jak nasz Pan. Nie ma innego         |e|CD|
  Któż jest jak nasz Pan. Silny i potężny         |e|CD|
  Któż jest jak nasz Pan. Nie ma innego         |e|CD|
  Powstań i oddaj Mu chwałę }2x                   |CH7|e|
  Chwalmy Go, chwalmy Go. Nasz Bóg jest godzien chwały     |a|e|CH7|e|
  Od wschodu aż po zachód.         |a|e|
  Imię Pana chwalmy wciąż }3x     |C|H7|
  Powstań, uwielbiaj i oddaj Mu chwałę }3x     |e|CD|
  Nasz Bóg jest godzien chwały }2x                    |CH7|e|

 128. Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan, GCGD
  i któż jest tą Skałą, jeśli nie nasz Bóg. GCGG7
  Opoką naszą jest, On tarczą i Warownią CDH7eaD7G
  która wciąż, od wieków aż na wieki trwa. /x2
  Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan
  i któż jest tą Skałą, jeśli nie nasz Bóg.
  On Twierdzą naszą jest i pewnym wybawieniem.
  Dzień po dniu na nowo pomoc swoją śle. /x2

 129. Któż jest jak On, Pan na tronie swym, Barankiem jest i lwem.   fisDAE     (tonacja fis)        Scandinavian Metal Praise - Praise Adonai (with lyrics)
  Góry chwalą Go, Oceany czczą, Wielbią Króla chwał.            fisDAE

  Chwal Adonai, Kiedy dzień zaczyna się, Kiedy noc zapada w krąg.    DfisEh DE
  Chwal Adonai, Wszystkie ludy chwalcie Go, Aniołowie wykrzykują,  DfisEh DE 
  Chwalmy Go!                                                                                                    D

 130. Kiedy lud mój ukorzy się, będzie modlić się, woła Mnie C
  To odpowiem na jego głos, ci co usłuchać Mnie chcą FC
  Od swych grzesznych dróg nawrócą się uzdrowienie poślę im FC
  Serca ojców gdy zwrócą się znów F
  Do swych dzieci by nauczyć je
  Że jest tylko ten jedyny Bóg G
  Czcić Go będą po wszystkie swe dni FG
  Wtedy ziemię uzdrowię ich C
  Krwią Jezusa, płynącą z jego rąk FdG
  Obłok chwały niech zstąpi tu C
  Na tych co odpowiedzą Mu FG
  Wielu ludzi zobaczy ten cud aeF
  Z ich ust w niebo okrzyk wzniesie się deF
  Że Jezus to Pan C
  Jeśli prawdę narodom chcesz nieść
  To z wiarą ją głoś bez ambicji złych Wtedy zbawię je, zbawię je
  Ludzi uczniami czyń wciąż Życie swe dać gotów bądź„wierny sługo mój”
  - powiem tak Serce dzieci gdy zwrócą się znów do swych ojców by pomagać Im jak nieść wśród cierpień i prób być jak dziecko przed
  Panem swym

 131. Królów Król i panów Pan. G/ G/D/f# /ee7/
  Oddajmy chwałę Mu, Wielbimy Go! C / a/ / D/ D CD/ 132. Łaski i chwały, udziela Pan, A//E/
  Nie odmawia tego co dobre tym, /fis//
  Którzy żyją w niewinności. D//
  X2
  Błogosławiony człowiek który ufa Tobie, A//
  Błogosławiony człowiek który ufa Tobie, fis//
  Błogosławiony człowiek który ufa Tobie, D//
  Nie zawiedzie się! E//
  Ty jesteś słońcem, A//
  Ty jesteś tarczą /fis//
  Tyś grodem warownym Panie nasz! /D/E//
   

 133. Majestat twój nie wstrzymał cię, Korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, Których stworzyłeś.
  Mój grzech, mój brud zamazałeś sam,
  Kiedyś zmarł i zmartwychwstał, Teraz rządzisz Ty,
  nad niebo wywyższony.
  Tylko ciebie panie wielbić chcę, Bo tylko ty zdobyłeś serce me.
  Po wieki wieczne będę, będę kochać cię.
  Bo tylko ty zdecydowałeś się, Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie.
  Tobie panie więc dziś śpiewam w uwielbieniu.

 134. Memu Bogu królowi będę śpiewał Tę pieśń,     |dC|ad|
  teraz, zawsze, na wieki, amen /x2                       |gC|da|
  Alleluja, Alleluja, Alleluja, amen /x2

 135. Me oczy wznoszę patrzę w górę C F C F  (wersja Kutless - I Lift My Eyes Up)
  Skąd pomoc nadejść ma C F G
  Ma pomoc w Tobie niebiosów stwórco C F C F
  Ziemia Twym dziełem jest C F G
  Ja potrzebuję Cię Tyś jest nadzieją mą C F C F C
  Tyś modlitwą mą Więc czekał będę byś przyszedł ocalił mnie Przyjdź i życie daj F G C F C F C F G

 136. Miłość Twa przemieniła mnie  (od 54:20) /  Since Your Love

  Tyś światłem mym     |E|
  Rozjaśniasz dni     |H2|
  Prowadzisz mnie     |A2 fis7|
  Mówisz mi dokąd iść     |A2 fis7|

  Miłości Twej     |E|
  Nie dorówna nic     |H2|
  Wszystko co mam     |A2 fis7|
  Od Ciebie jest     |A2 fis7|

  Bo Ty stworzyłeś mnie     |E|  |
  Dla Ciebie jest życie me      |H |H4|
  Nie trzeba mi więcej niż     |A2|fis|
  Być blisko Ciebie     |H|H4|


  Miłość Twa przemieniła mnie     |E |
  Miłość Twa przemieniła mnie    |fis7|
  Jestem Twoim dzieckiem     |A fis7|
  Na zawsze jestem Twój     |A fis7|

  Twój Duch wypełnia mnie     |E E4 |E E4|
  Oddech mój, życie me, wszystko Twoje jest     |A H |AC HD#|

   

 137. Miłość Twoja wielka jest, miłość Twoja jest jak deszcz, miłość Twoja wieki trwa, miłość Twoja z Tobą trwa. G a D G h7 e a D7 g

 138. Miłość Boga może skruszyć świat, fisDh
  Dotknąć serca ciepłem Syna,
  A co skażone jest przyoblecze się w nieśmiertelność Dcish
  Ponieważ wiem, że hA
  Bo większy jest niż zło i śmierć Efis
  Niż świat i grzech E
  Bóg ustanowił dzień AE
  Zwycięstwa dzień fis E
  Więzy jeńców przetnie święty miecz
  I obudzi wiarę zgubioną gdzieś

 139. Miłosierny, dobry, święty Bóg /x3 to Ty, to Ty. CGaG /x3 F7+CF7+
  Dajesz mi pokój i przebaczenie, w ramionach swych trzymasz mnie. Kiedy upadam, Ty mnie podnosisz, w ramiona swe bierzesz mnie. GCGCGF7+C GCGCGF7+CG

 140. Mój Bóg jest źródłem mego życia,
  swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie. /x2
  I według bogactwa chwały swej, obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów co strzegą wciąż mnie,
  mój Jahwe o mnie troszczy się, tak troszczy się,
  mój Jahwe o mnie troszczy się.

 141. Mój Jezus Królem Królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. E A H
  On dał mi całkiem nowe życie. On uczynił mnie dzieckiem światłości. Dziedzictwem Swym obdarzył mnie
  Bo umiłował mnie nasz Ojciec Bóg.
  On wziął na Siebie moje winy. On wyrwał mnie z królestwa ciemności. Choroby wszystkie wziął na Siebie I już nie muszę się niczego bać

 142. Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty A E fis cis D
  Przez wszystkie dni uwielbiać Cię chce A fis
  Wspaniałe dzieła twoich rąk h E7
  Mój Panie, Obrońco, Źródło mych natchnień i sił A E fis cis D
  Niech cały świat, wszystko co jest A fis
  zawsze wielbi imię Twe G E7
  refr.: Krzycz na cześć Pana rozraduj się w nim A fis D E7
  Ogłaszaj wszędzie, że On królem jest A fis D E7
  Góry ustąpią na dźwięk jego słów A fis D D
  Gdy przemówi stwórca ziemi E D E E7
  Patrzę z podziwem na dzieła twych rąk
  chce zawsze Cię wielbić i przy Tobie być
  Cóż może równać się z tym co u ciebie mam. A fis D E7 /x3 A
  Coda: DDEDEE7 ; HgisEFis7...

 143. Mów do mnie, Panie                             |C7+|D|...
  chcę słyszeć Cię                                      
  Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie    
  Nie chcę się chować,                             
  lecz w Tobie skryć
  W cieniu Twym Panie chcę iść

  Święty, potężny jesteś Panie nasz       |e|DC|e|
  Przed Tobą dziś możemy stać              |DC|e|
  Dzięki łasce, nie dzięki nam samym     |C|e|D| 

 144. Na imię Jezusa każde kolano klęknie D h G A Na Jego imię każdy pokłoni się I każdy język wyzna, że Jezus Panem jest x 2

 145. Nasz Ojcze Niebieski, święć się imię Twe,                      |C|  |F|G|         (Kaczmarek, worshipowo w Bethel)
  Twe Królestwo niech przyjdzie Twa wola spełni się     |C|F|G|
  . Twe królestwo na ziemię niech zstąpi, niech zstąpi     |F|d|a|G|  x2 |a|   |
  . Przyjdź Królestwo Twe ...                                                    |a|   | F|   |  ... 
  Twoja jest chwała, Twoje Królestwo Twoja jest moc na wieki amen    |F|   |a |   | ...

 146. Nasz Pan kroczy naprzód wciąż, Jego armia zawsze mocna jest, wnet rozbłyśnie Jego blask na cały kraj. Śpiewaj hymn, wznieś zwycięzcy pieśń, Pana chwal, w bitwie wroga starł. Przeciw nam nic nie zdziała żadna broń. hAhDAhGA4A7h ref.: Bo dowódcą tych zastępów Jezus, wstępujmy w Jego ślady, żaden wróg w tej walce nam nie oprze się / x2 GDGD GA4A7h W swojej armii Mesjasz wiedzie nas, zwycięstwa klucze w mocnej dłoni ma. Ruszmy więc wziąć ten obiecany kraj. Nasz Pan kroczy naprzód wciąż, Jego armia zawsze mocny jest, wnet rozbłyśnie Jego blask na cały kraj.

 147. Nic nas nie odłączy od miłości Twej /x4             |D A|G h |fis7|    |
  Czy utrapienie, czy ucisk, prześladowanie,         |h |fis7| x4    |G|   |e |A4 A7|
  czy niebezpieczeństwo, głód nagość, czy miecz od miłości Twej.
                                                                             

 148. Niebo jest otwarte i Bóg nam błogosławi. EAEHEAgiscis
  W Jezusie Panu naszym posyła nam z nieba dziś. EAgiscisfisHE
  Radość i wolność, życie i zdrowie EAEA
  Tak z nieba dziś dobre dary zsyła nam. EgiscisfisH
  Dla tych co wierzą i modlę się. EAEgiscis
  Błogosławieństwa swe śle. fisH

 149. Niebo, ziemia śpiewa wciąż, Jezus żywy jest EA (wersja oryg. - Delirious)
  Niech stworzenie całe krzyczy, Jezus żywy jest
  I my możemy śmiało, Jezus żywy jest
  By każdy mógł się dziś , Jezus żywy jest
  Przez całe moje życie będę cisA
  Podnosić sztandar miłości Twej EH
  Śpiewając wciąż o zbawcy mym cisA
  Jezu to co najlepsze otrzymałem gdy. EH
  Znalazłem Ciebie. EA
  Mógłbym tańczyć na ulicach miast, Jezus żywy jest.
  Uczynić świętym każdy dzień, Jezus żywy jest.
  Radości strumień niesie mnie, Jezus żywy jest.
  Niech każdy śpiewa ze mną, Jezus żywy jest.
  Z ciemności wielkiej wyrwał mnie
  Postawił mnie na skale Swej
  Bym mógł swe wieczne życie spędzić z Nim
  Wybrałem to by wierzyć Ci
  Bo wcześniej Ty wybrałeś mnie
  Zgubiony byłem lecz do czasu gdy.
  Znalazłem Ciebie.

 150. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię   |e|e|
  Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce   |C|C|
  Obmyj mnie i uświęć mnie    |a|H7|
  Uwielbienia niech popłynie pieśń  |e|e|   x2
  Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał    |a|a|G|G|
  Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie    |a|a|G|G|
  Jezus, tylko Jezus Panem jest.    |a|H7|e|e|

 151. Niech przepływa strumień Ducha GaGCD7 GaGFCD
  przez wszelkie ziemskie ciało. Potoki wody żywej niech wypłyną z was. I napełnię Swoim Duchem mój święty naród,
  aż każdy człowiek padnie na kolana przed Panem swym.
  Ześlij deszcz, ześlij deszcz ehCaD ehCaD
  I wylej swego Ducha na nasz kraj.
  Ześlij deszcz, ześlij deszcz, wypełnij nas swą mocą, ogniem swym.

 152. Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie.              |A|e |DA|
  Błogosławieństwo i moc niech weźmie Baranek                |A|e |DA|
  Od wieków na wieki niech płynie Królowi pieśń chwały!   |F|G|A| x …
   

 153. Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą. CFGC (wersja Vinesong - ang)
  Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną. CFGC
  W każdej sytuacji, która trapi mnie, CFGa
  troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę. CFGC
  Jezu, o Jezu, Jezu. CFCGaFGC
  Ojcze, dzięki Ojcze, Ojcze. Święty, Duchu Święty, Święty.
  Przyjdź o Duchu Święty i rządź życiem mym.
  Niech w ramionach Twej miłości skryję się. Usuń strach, zwątpienie, zabierz dumę mą.
  Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą. refr.: Jezu ...
  Oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je.
  Niech w ramionach swej miłości skryje cię. Ty mu daj swe życie, On ci wolność da.
  Będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim. refr.: Jezu ...

 154. Niech z radości tańczy serce me /x2 h fis ...
  Tyś wspaniały Pan, wspaniały Król nasz Bóg!
  Jakże inaczej znieść radość tak wielką, o Panie mój.
  W swoim zwycięstwie wolności swej smak dałeś mi.

 155. Niech będzie chwała cześć i uwielbienie.      (koncertowo)    |E|E7|A|A7|E|cis|fis|H7|E|E7|A|a|E|H7|A|E|H7|
  Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała.
  Tak, Jemu chwała i cześć.

 156. Nie dzięki sile swej zawdzięczam ocalenie
  i to nie maja moc przyniosła uzdrowienie.
  To Pan, mój Pan jest wojownikiem
  On namaszcza ręce me, ręce me zaprawia do walki
  rzuca donośny zew
  serce zaprawia do walki
  Bo Pan, mój Pan jest wojownikiem
  /: Gdy Bóg powstaje jak wojownik, zaufam Mu, nie będę się bać :/x4
  Powstań w mocy swej a będziemy śpiewać i wysławiać Cię
  i poznasz wiatr wywyższonego Boga
  Panie, Stwórco nasz, wspaniałe imię Twe na ziemi
  będziemy krzyczeć, że zwycięstwo tylko Twoje jest.

 157. Nie ma innego Boga /nie ma!/, EAH7EAH7 AH gis cis fisH7E
  który by był jak Bóg nasz /Bóg nasz!/. Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg, nasz Pan.

 158. Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu swemu daj chwałę. Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu swemu daj chwałę. D A h G E7 A A7 D A h G A D

 159. Nie o nie, innym bogom służyć nie chcę G C2 D Panem nieba i ziemi jesteś tylko Ty a e D
  Nie o nie chwały nie oddam innemu G C2 D a e G D Tylko Tobie mój Panie zawsze, zawsze, zawsze służyć chcę
  Ty stworzyłeś człowieka wyznaczyłeś mu życia kres C2 e G D
  Przyjacielem Swym uczyniłeś go Ty sam C2 e D
  A kiedy odszedł od Ciebie nie zostawiłeś go C2 e G D Posłałeś Jezusa by odkupił świat C2 e D
  Kiedyś byłem w ciemnościach a Ty odnalazłeś mnie
  Powiedziałeś do mnie: Synu czekam, wróć
  Teraz mam nowe życie przez Jezusa zmartwychwstania moc
  Jestem dzieckiem światłości i wiem, że On kocha mnie

 160. DahGE7AA7 DAhGAD
  Nie nam, Panie nie nam, lecz imieniu swemu daj chwałę.
  Nie nam, Panie nie nam, Lecz imieniu swemu daj chwałę.

 161. Niech Twa chwała dziś stąpi tu. Niech dosięgnie swą mocą narody. GhC aD
  Niech Twa wonność otoczy nas. Gdy zebrani szukamy Cię
  Stworzenie Ojcze, odkryj swój odwieczny plan GDGCDG
  Wzbudź dziś wybranych swych armię. Niech kroczy przez nasz kraj.CDGe
  Całe stworzenie dziś pragnie. Byś już okazał swą moc.
  Więc ześlij swe namaszczenie. Niech teraz będzie ten czas
  Narodów władco, świat jeszcze zobaczyć ma
  Twej obietnicy spełnienie, Zwycięski kościół jest
  Zwróć się ku nam i nas dotknij, W swej sile umocnij nas
  Pokonaj dziś naszą słabość, Do walki stanąć już czas

 162. Nie zatrzyma mnie już nic, bo do Ciebie chcę iść! x3      |F|G|a|e|F|G|D|D|

  Ani moce, ani zwierzchności, ani choroby, ani ciemności,
  Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie – nic! x2

  Ani śmierć, ani to życie, ani obecne, ani co przyszłe,
  Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie – nic! x2

   

 163. Nie z krwią i z ciałem toczymy bój. d a d
  Nie z bratem, siostrą zmagamy się d a d
  Nadziemskie władze to jest nasz wróg d a d
  Ciemności w górze, władcy, duchy złe d a d
  Zdecydowałem, nie cofnę się już stąd. d (Cd)
  Zdecydowałem, odbieram ziemię swą g (Fg) a7
  Zdecydowałem, nie oddam już nic. d (Cd)
  Wezmę miecz, będę stał jak lew, Walcząc w imieniu Twym a g F C d (Cd)
  Jezus – Panów Pan, (Cd) d B C
  Jezus – zwycięski Król, (Cd) d B C
  Jezus – lew z rodu Judy. (Cd) d B g7

 164. O, Alleluja, Alleluja /x4
  wysławiajcie Go wszystkie narody,
  wsławiajcie Go wszystkie ludy,
  Jego łaskawość nad nami potężna,
  A Jego wielkość trwa na wieki. G C D

 165. Obok mnie, tak blisko jak cień. C/ a /
  On ciągle jest, nie opuści mnie . F/ G/
  Prowadzi mnie wciąż, pewny każdy mój krok. C/ a/
  On drogę zna, mój Pasterz mój Pan . F/ GG4G/
  Jego imię to Jezus. /FG/ C
  Najwspanialszy jest Jezus. /FG/ C
  Chcę ogłosić że, Jezus. /FG/ a G
  Ciągle ten sam, F/
  Na wieki już. G/C/a/F/G4G/
   

 166. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. EHcisfisH
  Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić. HcisfisH
  Zstąp, ogniu zstąp. Przyjdź, oczyść serce me. EAHEAH
  Pragnę być święty, Tobie oddany Panie. EHfisH
  Chcę zawsze być święty, Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany, Gotów by służyć Ci. EHfisHfisHE
  Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty.
  Oczyść serce me z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.

 167. Oddaję me smutki, oddaję mój wstyd ADfisE  (wersja zespołowa)
  U Twych składam nóg by wziąć radość Twą.
  Oddaję choroby, oddaję mój ból
  U Twych składam nóg by wziąć radość Twą.
  Tak o Panie tak, tak, tak /x3 Amen.
  Ucisk mam lecz biegnę, prześladowań czas
  Powalić nie dam się. Błogosławisz życie me
  Obietnice spełnią się. Radość Twa będzie siłą mą.

 168. Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg.
  Jego chwała całe niebo wypełnia wciąż.
  Jego wielkość na całej ziemi objawiona jest.
  Oto nasz Bóg, nasz jedyny Pan /x4

 169. Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć, Panie nasz :/ x2 C e a F G C G /x2 C7 F A0 C e a d G C /x2 G
  I w ofierze składamy Ci dzięki i wdzięczność boś dobry jest, I w ofierze składamy Ci radosny nasz śpiew.

 170. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas /x4 wśród nas jest /x4           |A|GD|
  Głusi niech słyszą , niewidomi niech widzą, zmarli powstają, by żyć.         |GD|GD|GD|A |GD|GD|A|   |
  Ubogim głosimy tę dobrą nowinę, że Jezus jest Królem, amen.  / x8        |GD|GD|GD|A |GD|GD|A|   | 

 171. GCGCGa
  Ojcze nie chcę się martwić o dzień jutrzejszy co stanie się jutro
  Ojcze będę Ci ufać i oczekiwać na skarb co jest w niebie GCGCGa(C)
  Me serce w Tobie, tam gdzie jest mój skarb aC
  Patrzę na Ciebie, tam gdzie ufność ma aC
  Chociaż nie posiadam szaty jak książe Ga
  Tyś mym spełnieniem/x2 Ca
  bo ubierasz mnie w sprawiedliwość swą Ga
  Tyś mym spełnieniem/x2 Ca
  chociaż nie zasiadam do stołu jak król Ga
  Tyś mym spełnieniem/x2 Ca
  bo Ty karmisz mnie z obfitości swych rąk Ga
  Tyś mym spełnieniem/x2 Ca
  Tyś wszystkim, Ty zaspokajasz mnie FC
  W ramionach twych bezpieczny czuję się FCG

 172. On dał mi dzisiaj nową pieśń,   |GC|
  zamiast ducha smutku i przygnębienia.  |GD|
  On dał mi dzisiaj nową chwały pieśń zamiast trosk.  |GD|CG|
  Koronę chwały – zamiast popiołu,   |eC|eC|
  olejek radości – zamiast żałoby.   |eC|D |
  Weselić się będę, o moja duszo rozkoszuj się!   |eC|eC|
  On dał mi dzisiaj nową chwały pieśń zamiast trosk.   |eD|CG|

 173. On może, On może, Ja wiem, że On może, ja wiem że Jezus może dopomóc i mnie. On leczył chore serca, utwierdzał chromych krok, On karmił głodnych, leczył trąd, przywracał ślepym wzrok. On może, On może, Ja wiem, że On może, ja wiem że Jezus może dopomóc i mnie.  (wersja Vinesong - ang) 174. /G C G /D/G/
  On Panem jest i On włada wciąż, /G /CG/
  On Panem jest /D/ G/
  On stworzył niebiosa i rozjaśnił mrok /G/ CG/
  On Panem jest /D/ G/
  Jego drogę , kto zna jest silniejszy niż zło /G C / G/
  On Panem jest. t /D/ G/
  On w mocy przychodzi , gdy wzywamy Go /G /C G/
  On Panem jest /D/ G/
  Objaw moc swą, o Panie nasz G/ C/ G/ D/
  Objaw moc swą , o Panie Boże nasz. G/ C/ G/ D/ G/
  Nadzieją dla polski jest Twa ewangelia/G /C G/
  Tyś Panem jest /D/ G/
  To Boża jest moc, to moc zbawienia /G / C G/
  Tyś Panem jest /D/ G/
  Nie szukamy bogactwa lecz idziemy pod krzyż /G C/ G/
  Tyś Panem jest /D/ G/
  Twego Ducha wylanie chcemy widzieć już dziś /G / C G/
  Tyś Panem /D/ G/
  Objaw moc swą…
   

 175. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam, nie będę się lękać. / Gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim / x2
  D A D A D h e A D G fis e D A D

 176. Oto nasz Bóg, potężny jest w mocy swej, panuje nad nami z nieba. Rządzi On w mądrości, w miłości swej. eCGDeC GDCe
  Oto On żyje, Chrystus Pan zmartwychwstał. DGDG … AD Śmierci więzy zerwał On Tak, On powstał, z martwych powstał On.

 177. Otwórz me oczy o Panie,    |D|   |
  Otwórz me oczy i serce      |A4|  |
  Chcę widzieć Ciebie           |G|   |
  Chcę widzieć Ciebie          |D| D4|
  X2
  Wywyższonego widzieć chcę           |A|h|
  Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały  |G|A4|
  Wylej swą miłość i moc                     |A|h|
  Gdy śpiewam Święty, Święty, Święty   |G|A|
  X2
  Święty, Święty, Święty /x3     |D|  |A|  |G|  |D|D4|x3
  Chcę widzieć Ciebie . 
   

   

  Inna wersja:

  Otwórz me serce o Panie, otwórz me oczy o Panie DAGD
  Tak pragnę ujrzeć Cię /x2
  Tak pragnę ujrzeć chwałę Twą AhGDA
  Wylej swą moc i swą miłość
  Gdy widzę wielkość Twą
  to śpiewam Święty, Święty, Święty DAGD
  Święty, Święty, Święty /x3
  Tak pragnę ujrzeć Cię. 178. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa, być bliżej Niego, powiedzieć, że kocham. (wersja ang 1, 2)
  Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć, otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

 179. Otwórzcie drzwi serca C
  Niech tam zabrzmi śpiew a
  Niech wypełni każdą ulice dCG
  Niech przynosi chwałę C
  Tobie Boże nasz a
  Niech w tańcu niesie Twą wielką radość dCG
  Czy już czułeś jak drży ciemność
  Kiedy kościół wznosi śpiew
  Gdy te rzeki w jednym nurcie
  przełamują tamy złe
  I my możemy widzieć Boga
  Gdy wpływa na ten świat jak rzeka
  Ojców i dzieci przed Jezusem
  Niebiosa otwórzcie się
  Przygotuj drogę dla Króla chwał

 180. O Twą dłoń wołam Panie niech mnie uzdrowi G C e D C
  Słabość mą Twa miłość niech usunie dziś G C e D C
  Mój Pan skała ma, ma moc w słabości G C G C
  Przyjdź Panie ocal mnie e D C
  Tyś skałą mą Twe słowo nie zawiodło D G C D G
  Pragnieniem mym, aby zawsze iść za Tobą D G C D G
  Tyś dobry jest, Tyś dobry jest, Tyś dobry dla mnie jest C G C e D

 181. Panie całej ziemi                 /D2 e7 /C2 /...     (Paul Baloche)
  Wody, skał i gwiazd             
  Niebiosa wznoszą uwielbienie      
  Wielki jest Pan - godzien chwał      

  Boże cudów                         /G /
  Wszechświat wielbi Cię         D
  Jesteś święty, święty             a7  C
  Pokolenia pragną twoich dzieł     G  D
  Jesteś święty, święty                 a7 C

  Pan nieba i ziemi  x2  /C / /       (+2x music D2 e7 C2)


  Jesteś moim światłem
  Kogóż mam się bać
  choćbym chodził ciemną nocą
  Uratujesz mnie bo jesteś…

  Boże cudów….

   

 182. Panie, chwalimy Cię, Sercem wywyższamy Cię,             |C|F G|Ca|dG|x2     // |D|GA|Dh|eA|X2
  Bo Ty jesteś godzien, Godzien wszelkiej chwały /x2
  Chwała, Barankowi chwała, Siedzisz na tronie, na wieki wieków,     |FG|C|FG|CC7|FG|ea|dG|FC|     // |GA|D|GA|DD7|GA|fis h|eA|GD|
  A my wznosimy nasze ręce i chwalimy Cię,
  Panie panów, królów Królu, Baranku Boży /x2

 183. Panie mój ja pragnę, / D9/h /
  Wywyższać Cię. / G D/F#/ /A/
  Całym moim sercem, wielbić Cię . / D9/h /Ce/A7/
  Wszystkim co posiadam, / D9/h /
  Chwalę Cię. / G D/F#/ A/
  Wszystko co uwielbiam, / D9/h /
  W Tobie jest. /Ce/A/
  Daję Ci serce me, /D/A/
  Daję Ci duszę mą, / h,h/A/
  Dla Ciebie pragnę żyć / GA/D
  Każdym tchnieniem mym D/A/
  Każda chwila Twoja jest, / h,h/A/
  Panie jestem cały twój /GA/
  {/G7+// fis7/ h7, fis/A / x
   

 184. Panie oczyść nas i pokaż nam Swą chwałę DGe7A4A DGhA
  Pozwól nam oglądać piękno Twe FishAD
  Tyś jedynie Święty CGA4AG
  Ześlij chwałę Swą, kłaniamy się przed Tobą
  Pragniemy Cię i głodni mocy Twej
  Chcemy ujrzeć Twą twarz CGA4A
  Objaw chwałę Swą w nas FBC4
  Jesteśmy twoi, odkupiłeś nas FBdC
  Objaw chwałę Swą w nas FBC4
  Niech Twojego krzyż moc GisB
  Spływa na nas wciąż FisGisB
  Jezu Objaw chwałę Swą w nas CG

 185. Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.   |dC|d|g C|F7+|
  Na niwach zielonych pasie mnie,                 |g C|Fa d7|
  nad wody spokojne prowadzi mnie.         |g C|dC d|

 186. Panie weź stopy me, ucz je jak pokój nieść D
  weź serce me, ucz mnie jak wolnym być
  Panie weź umysł mój, ucz mnie jak mądrym być
  weź ręce me, w triumfie swym prowadź mnie
  prowadź mnie
  Panie weź oczy me, ucz mnie jak patrzeć mam
  weź usta me, ucz mnie jak mówić mam
  Panie weź ramię me, wzmocnij je, daj swój miecz
  weź ręce me, w triumfie swym prowadź mnie
  Wznieś mnie wyżej, w triumfie prowadź mnie wyżej/x2 FGD
  Panie wznieś mnie wyżej, ucz jak zwyciężać mam wyżej/x2 FGD

 187. Panie pragnę kochać Cię, coraz mocniej z dnia na dzień,
  jesteś wspaniałością mą, Panie pragnę kochać Cię.
  Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć.
  Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg okazał nam.
  Jak cudowna jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim,
  widzieć piękno Jego chwały i kochać Go.

 188. Panu naszemu pieśni grajcie wywyższajcie Jego święte imię /x2
  Alleluja, Alleluja /x4 dCFgdCd

 189. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.     |D| e A|fis h|
  Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. /x2                             |e A|D g|
  Wywyższamy Cię /x3 Panie nasz                                                |D |fis |G e|A4 A|

 190. Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra,    |DA|GD|     (demo w E)
  Panie, Tyś od złota droższy mi.     |DA|GA|
  Panie, Tyś piękniejszy od diamentu   |DA|GD|
  i nic na świecie nie dorówna Ci.    |GA|DA7|

 191. Pan dobry jest, Pan dobry jest, błogosławiony mąż, który ufa Mu
  Pan dobry jest, Pan dobry jest, skosztuj i zobacz, . DhGA
  że Pan dobry jest.

 192. Panie, chwalimy Cię, sercem wywyższamy Cię, bo Ty jesteś godzien, godzien wszelkiej chwały /x2 CFGCa7d7G7 (wersja Ambassadora)
  Chwała, Barankowi chwała, siedzisz na tronie, na wieki wieków, a my wznosimy nasze ręce i chwalimy Cię, Panie panów, królów Królu, Baranku Boży /x2 FGCC7FGCC7 FGeadGCC7

 193. Pan mnie strzeże On mnie strzeże                 |E| A|cis |H|
  Czuwa nade mną Bóg On jest moim cieniem
  Pan mnie strzeże On mnie strzeże
  Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg

  Czuwa nade mną Bóg /x 3 mój Bóg

 194. Panie wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty D A h G D A
  Choćbym wszechświat cały przemierzyć chciał D A h G
  To nie, nie dorówna Ci D A D
  Chwała, chwała Ci za Twą miłość za Golgoty krzyż
  Chwała, chwała Ci jesteś Bogiem mym.

 195. Pokazałeś, że kochasz mnie Panie GCD
  Życie swoje za mój dałeś grzech GCD
  Serce me zna Twoją dobroć. Twa krew okrywa mnie GCDaD
  Tak stanąć dziś Panie mój i zawołać chcę GDCD
  Tylko ty jeden wiesz co w mym sercu jest
  Wlej w nie swą łaskę, wlej w nie swą łaskę i daj miłość swą Panie mój
  W Twym dotyku jest moc uzdrowienia jeńcom wolność Ty dałeś sam.
  Wszystko mam nie dzięki staraniom. Lecz dzięki dłoni Twej
  Tylko Ty uzdrowieniem duszy mej. aeCD
  Tylko Ty łaskawym mym zbawcą aeC
  Przychodzisz by odnowić mnie. D
  Przychodzisz by odnowić mnie, Panie mój. CD

 196. /G G/H /CD/x..
  Ponad moce, nad każdą rzecz. G/H /D/C C/D/ G G/H
  Ponad wszystko to, co stworzone jest . /D/C C/D/ G
  Ponad mądrość wszelkich ludzkich dróg, D/F#// /e G7+/D /CG/H/
  Byłeś tu nim świat zaistnieć mógł. /a7C/G/ /D/F# G
  Nad królestwa, nad tronów czas. G/H /D/C C/D/ G G/H
  Nad wszelkie cuda, co zdołał widzieć świat. /D/C C/D/ G
  Ponad dobra i wszelki ziemski skarb D/F#// /e G7+/D /CG/h/
  Nikt nie zmierzy ile jesteś wart. /a7C/G/ /H4H/
  Krzyż i śmierć, zimny grobu głaz. /G a7/D/F# G/
  Twój życia cel, to życie za nas dać. /G a7/D/F# G/
  Grzechu brud, jak zdeptany kwiat, D/Fis /e G7+/D CG/h/
  Przyjąłeś sam. /a G/H /
  Bym ja mógł dziś z Tobą być. /C2 D/
   

 197. Po zboczach góry rzeka mknie. GDAD
  Odświeża wszystko na drodze swej
  Ożywia pustynię, przynosi plon,
  Bo źródłem tej rzeki jest Boży tron
  Ta rzeka jest tu, serce me wypełnia. DGD
  Ta rzeka jest tu, daje wolność mi DAD
  Ta rzeka jest tu, sprawia że chcę tańczyć.
  Cieszymy się bo wody życia są tu
  Wzdłuż brzegów rzeki będziemy iść. Ze źródeł życia będziemy pić.
  By Boża chwała jaśniała w nas i Chrystus był wywyższony wśród nas
  Ta rzeka dzisiaj życiem tchnie. Gdy wejdziesz do niej przebudzisz się
  Gdy będziesz wodę życia pić. Wnet bliżej Pana zapragniesz być

 198. Pozwól mi siąść u Twych stóp.           |EA|H7|
  Zaprowadź mnie przed Twój tron            |EA|H7|
  Chcę z Tobą zasiąść przy jednym stole     |EA|H |
  i blisko Ciebie być                                         |A|H7|
  Tyś Bogiem żywym, a przedsionki Twe           |EA|H7|
  Są miłe dla duszy mej.                                       |EA|H7|
  Z tęsknoty za Tobą omdlewa ciało me            |EA|H7|
  A serce śpiewa Ci pieśń                                  |cisA|H7|
  GC2D C2D GC2D eC2D

 199. Poszedłem gdzie obóz ma wróg, i zabrałem co ukradł mi /x3 On pod stopami jest /x3 e a e H7 ... e C H7 ... C H7 e   Żaden diabeł nie będzie deptał po mnie już.

 200. Emaj7// H// E7//H/ FIS /
  Pragnę usłyszeć, że zadanie swe spełniłem. Emaj7// H/ /
  Pragnę usłyszeć, że sługą wiernym byłem. Emaj7// H//
  Pragnę usłyszeć że, Ty zgotowałeś miejsce mi. Fis// Emaj7//
  A skarby świata tego, niczym są cis9 //Emaj7/
  Jezu, Tyś nagrodą mą, H// Fis//
  usłyszeć kiedyś głos Twój, Emaj7//
  jest nadzieją mą. H//
  Jezu, Tyś nagrodą mą, H// Fis//
  napotkać kiedyś wzrok Twój Emaj7//
  jest nadzieją mą. H//
  W oka mgnieniu przyjdziesz tu przemienisz nas. G //A //
  I spotkamy wtedy Cię, staniemy twarzą w twarz. G //A // H/A9/Emaj7//
  H/ A9/ E maj7//
   

 201. Pragnę wielbić Ciebie, zaśpiewać chwały pieśń, Efis HE
  Złożyć u stóp Twoich całe życie swe. EfisHE
  Niechaj z głębi serca płynie hymn miłości, EAHgis
  Wszystko we mnie śpiewa Abba Ojcze. cis fisHAD
  Pragnę Tobie poddać
  myśli, czyny, wolę,
  Szczerze Tobie wyznać: Ja kocham Cię.

 202. Pragniemy Cię ujrzeć Jezu nasz E H cis A H E
  Twój sztandar powiewa pośród nas
  By każdy mógł poznać prawdę tę. Ty jesteś do nieba drogą
  Pragniemy Cię, pragniemy Cię, pragniemy Cię ujrzeć Jezu nasz
  Krok po kroku wciąż idziemy E H cis
  Zdobywamy ziemie te H cis
  A modlitwa broń potężna H cis
  Zła warownie ściąga w dół i w dół i w dół. H H7
  Przed obliczem Pana uniżmy się (…) /x2
  Pan sam wywyższy nas.
  Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas.
  Wszystkie swoje troski oddajmy Mu …
  Zaśpiewajmy Panu nową pieśń

 203. Przed tronem Twym stoimy               |D |C |G|   |
  Wpatrzeni w Twej miłości blask        |D |C |G|   |
  Do Ciebie Panie podobni                    |D |C |G|   |
  Stajemy się widząc Twą twarz /x2    |D |C |F C |D7|
  Chwała Twa wypełnia nas                  |G |C|
  Obecności Twojej blask                      |G| D|
  Gdy wielbimy Ciebie, wiem                |e| C|
  Jesteś tu                                                 |G |D|

  /Chwała, cześć                                        |D|
  Mądrość, moc, błogosławieństwo     |e |
  Na wieki, na wieki                                 |C |G D|  /x2
   

 204. Przez krew Jezusa przychodzę dziś, EfisHAHEfisHAH
  Do Ciebie stwórco nieba i ziemi.
  Przed tron Twój mam dzisiaj dostęp, dzięki ofierze Baranka.
  Twa krew mnie oczyściła, Twa krew otwarła niebo przede mną.
  Twe krew mnie odkupiła, dziś stoję czysty i niewinny.
  Krew Jezusa, krew Jezusa /x2 Na Golgocie, na Golgocie. EHAE AE

 205. Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
  Gdy o Jego ramię oprę się, W Nim nadzieję mam, uleciał strach,
  On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
  Królów Król, Pan i Bóg, Królów Król, z nami Bóg, Jezus 4x

 206. Przyjdź, Duchu Święty, Twój Kościół woła i wzdycha, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, potężną moc Jezusa objaw wśród nas.
  G D C G C G a7 D G D C G C G a7 D G
  Przyjdź w mocy i sile, w sprawiedliwości, w pełni pokoju, w pełni radości. By głosić czas łaski i namaszczenia, by zabrać zwątpienie z naszych serc. C G C G C G C G C G C G C G a7 D G

 207. Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze,
  przez Baranka krew wejdźmy tam.
  Przyjdźmy tam śpiewaniem Go wielbiąc, wywyższając Boży tron, wznosząc ręce swe, wielbiąc króla chwał.
  Chwała Ci Jezu, chwała Ci Jezu.

 208. Przyjdź, to czas by wielbić Pana DGD
  Przyjdź, oddaj mu teraz serce swe AeD(h)G
  Przyjdź taki m jak jesteś zbliż się DGD
  Przyjdź stań w uniżeniu pokłoń się, Przyjdź AeD(h)GD
  Każdy język wyzna, że Tyś Bogiem jest,kolana wszystkie zegną się GD..
  A cenne skarby przypadną tym, którzy dziś wybiorą Cię Gh eA

 209. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, ze Jezus Królem jest x3               4x|E|  3x|H|A|E|  3x|E|Gis cis|fis H7|E|H7|
  że Jezus Chrystus Królem królów jest.
  Plotkujesz o ludziach i mówisz o rzeczach, które nie obchodzą Cię nic.
  Omawiasz pogodę, roztrząsasz problemy jakie w kraju i w świecie są wciąż.
  Lecz chcę Ci oznajmić wspaniałą nowinę, o niej śpiewać, krzyczeć chcę,
  że Jezus Chrystus Królem królów jest

 210. Radością swą wypełniasz mnie i w Tobie rozkosz moja jest CF
  Dziś nową pieśnią chcę wielbić I błogosławić Ciebie GFG
  Wszechmocny Bóg, Zbawiciel mój To w cieniu Twym schronienie me CF Jedynie imię Jezus nad wszelką mocą jest GFG
  Me stopy na Twym słowie są I w Tobie nie zachwieję się
  Jedynie Tyś nadzieją ma, mój Bóg zbawienie me
  Ustami swymi wielbię Cię Twe słowo żyje w sercu mym DG
  Dziś nową pieśnią chce wielbić I błogosławić Cię AGA
  Gdy jestem słaby wzmacniasz mnie G A h
  Dajesz mi bogactwo swe fis A h G A
  To poprzez moc w imieniu Twym, wszystko możliwe jest GAhGA
  Radość wypełnia duszę mą, radość wypełnia mnie, źródło wody żywej jest w sercu mym.
  Radość wypełnia duszę mą, radość wypełnia mnie, bo imię me w niebie wpisane jest,
  bo imię me w niebie wpisane jest, bo imię me w niebie wpisane jest, alleluja. G C G C e G e F D7G C G e G D G D G D C G

 211. Rozlewa Ducha, x3 E/ (A)/ (E)/
  Na wszelkie ciało . H/
  Synowie i córki proroctwa mieć /E/A/
  Nasi młodzieńcy Boże widzenia. c#/H/
  On czyni znaki i cuda na niebie. E/A/
  W imieniu Jezus nasze zbawienie. c#/H
   

 212. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, Skałą i zbawieniem jest mój Pan. Skałą i zbawieniem jest Baranek, On mi nowe życie dał. GDaC
  Jezus wyciągnął do mnie dłoń, Jezus radość w serce moje wlał. Jezus z moich grzechów obmył mnie swą krwią Najdroższą krwią.

 213. Słychać już potężny głos obozu Króla chwał E//
  Słychać już potężny krzyk obozu Chrystusa. A//
  Kolejny dzień, kolejny rok, bierzemy pełni wiary E//
  By w miejscu tym właśnie tu zajaśniał sztandar chwały. A//
  Zjednoczeni w jeden cel A/H/
  Wznosimy ręce wywyższając Go A/H/
  Pełni wiary i nadziei A/H/
  W Jego ręce składamy miasto to A/H/
  X2
  Składamy miasto to x2 A/gis/H-/
  Słychać już….
  Z czystych serc i czystych rąk A/H/
  Głosimy chwałę potężnego Boga A/H/
  Ufaj mu każdego dnia A/H/
  Nie tylko wtedy, gdy ogarnia Cię trwoga A/H/
  X2
  Gdy ogarnia Cię trwoga x2 A/gis/H-/
  Słychać już…
   

 214. Słyszysz ten dźwięk z tajemniczych miejsc GFGF (wersja oryg. - Delirious)
  Słyszysz ten dźwięk to aniołów śpiew
  Słyszysz ten dźwięk to nadchodzi deszcz FC
  Słyszysz ten dźwięk szukających serc
  Słyszysz ten dźwięk z mego wnętrza śpiew
  Słyszysz ten dźwięk to nadchodzi deszcz
  Przyjdź jak obiecałeś FCG
  Słyszysz wołanie z najgłębszych miejsc
  Słyszysz odpowiedź dla ziemi tej
  Słyszysz ten dźwięk to nadchodzi deszcz
  To jest całego stworzenia śpiew
  Boży synowie objawiają się
  Słyszysz ten dźwięk to nadchodzi deszcz.

 215. Stójmy razem, bo w jedności siła,
  stójmy razem dzień i noc /x2 C6 GH a7 G C6 GH a7 D G
  Bądźmy wszyscy jednej myśli, C D h7 e7 C D d7 F G C
  wzór Chrystusa Pana wiernie naśladując D h7 e7 C G a7 D
  z łagodnością i pokorą jedni drugim pomagajmy żyć. ref. … Miłość sobie okazujmy, by zakryła wielkie mnóstwo naszych grzechów. Przebaczając bez szemrania, dajmy innym to, co Bóg nam dał.
  Doceniajmy to, co mamy. Każda dobra rzecz niech cieszy nas prawdziwie, to co trudne i bolesne z dziękczynieniem usiłujmy nieść.

 216. Stwórco, co napełniasz mój świat
  Dobrym słowem z Twoich ust
  Rozdzierasz to co zasłania Cię
  I nie pozwala dalej iść
  Słowo Twe wypróbowane jest
  Jak tarczą nim osłaniam się
  Nie milczysz gdy szukam Cię
  Bo powiedziałeś nie porzucę cię

  Otwórz dziś ust me
  By ogłaszać chwałę Twą
  Nadzieją chlubić się
  W której niewzruszenie trwam
  Nie będę milczeć gdy
  Gdy stworzenie składa hołd
  Przyjmij ofiarę mą
  Owoc warg wywyższających cię
  Święta krew Jezusa x3 / ona zmywa wszelki grzech. DGDAD

 217. Szczęśliwi którzy w domu twym         |D|G|  (wersja hillsong)
  Nieustannie chwalą cię                         |D|G|
  Szczęśliwi których moc w tobie jest    |D|G|e|
  ich serca są niezachwiane                      |A |D|
  Będziemy wzrastać z mocy w moc       |G|A|
  Aż ujrzymy twoja twarz                          |G|A|
  Usłysz nas                                                 |D|A|
  Jezu wszechmogący                               |h |G|
  Błogosław nas                                         |D |A|
  Gdy szukamy cię                                     |h|
  Wywyższamy (cię)                                  |G A|
  Bo jesteś święty Ty jesteś święty         |D |A|
  Ty jesteś święty                                       |h |G|

 218. Święte imię Jezus, święte imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Cię /x2 GCDG CDGA7CD Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest /x2 e H7 G A7C D/G

 219. Święty jest nasz Bóg x2 G/h/
  Wielbimy Go!. X2 Ca/GD
  To On zgładził wszelki grzech, /eH7/
  Dał mi życie zniszczył śmierć G/A/
  Chce stanąć twarzą w twarz przed Panem mym . /CD/G D/FIS/
  Bóg wspaniały świata Pan , /eH7/
  On na tronie siedzi chwał , /G/A
  Wszędzie pada światła Jego blask! /C/D/

   

 220. Święty, święty, święty x 2                         | C
  Święty jest nasz Bóg wszechmogący         F C G
  Godzien by przyjąć chwałę, godzien aby Go czcić.      C
  Godzien aby wziąć uwielbienia pieśń            F C G C

  Chwal Go, chwal i wywyższaj Go              B F B F C
  Chwal Go, wysławiaj Jego imię na wieki.           B F B F C

  | C |   |  F C | G G7 | C |   | F C | G C |   refr. | B F | BF C | B F | BF C |

 221. Śpiewajcie Bogu pieśni chwały / x3 Alleluja. G F G F … D G
  Nasz Pan Królem jest całej ziemi, więc zawsze śpiewaj Mu z całego serca. O, klaszczcie, krzyczcie wraz wszyscy ludzie, bo On jest godzien wszelkiej czci. GDCGDCG GDCGDCG

 222. Święte imię Twe, Jezu  / Worthy    demo 1 (tonacja z poniższych akordów)demo 2,  demo3, Instruktarz gitarowo - akordowy

   
  [Intro]
   
    |a C|F G|a C|F G|
   
    |h D|G A|h D|G A|
   
           
  To był mój krzyż, mój los                                                     
  Wziąłeś go, abym żył dziś wolnością Twą                        
  teraz me życie już Twoje jest                                             
  o dobroci Twej śpiewać chcę                                             

  Święte imię Twe, Jezu, Tobie chwała, cześć                   
  wielkie imię Twe                                                                  
  Święte imię Twe, Jezu, Tobie chwała, cześć                 
  wielkie imię Twe       x2                                                       

  [Interlude]
  |h D|G A|h D|G A|

  Odszedł mój wstyd i ból,                                          
  Miłość Twa, pochwyciła na zawsze już                 
  więc będę śpiewał, że łaska Twa wieczna jest,    
  i nie kończy się                                                              

  Święte imię Twe, Jezu, Tobie chwała, cześć
  wielkie imię Twe
  Święte imię Twe, Jezu, Tobie chwała, cześć
  wielkie imię Twe     x2
   

  |C|G|

  |CF|G|

  |C|G|

  |CF|G| G|

   

  |Fa|G|C|

  |a |

  |Fa|G|C|

  |a|

   

   

   

   

   

  |C|G|

  |CF|G|

  |C|G|

  |CF|G|

   

   

   

   

   

  |D|A|

  |DG|A|

  |D|A|

  |DG|A| A|

   

  |Gh|A|D|

  |h |

  |Gh|A|D|

  |h|

   

   

   

   

   

  |D|A|

  |DG|A|

  |D|A|

  |DG|A|

   

   

   

   


  [Interlude]

  [Bridge]  x6
  wywyższony bądź na niebie                
  gdy wielbimy Ciebie tu                         
  Jesteś godzien naszej czci                    
  imię Twe najwyższe jest                      

  [Turn]
   
   

   

  |F |d |A |G C|

   

   

  |F|

  |d|

  |a|

  |G C|

   

   

  |d |a |C|G C|
  |d |a |C|G C|

   

   

  |G |e |h |A D|

   

   

  |G|

  |e|

  |h|

  |A D|

   

   

  |e |h |D|A D|
  |e |h |D|A D|

 223. Świętym byćć, świętym być tego pragnę. C
  Świętym być w sercu swym.
  Świętość ma to jest to, czego oczekujesz ty.
  Wiernym być, wiernym być tego pragnę.
  Wiernym być w sercu swym.
  Wierność ma to jest to, czego oczekujesz ty.
  Ref. Serce me kształtuj panie, Umysł mój przemień dziś.
  Wolę mą poddaj swojej, Chcę być, chcę być jak ty.
  Kochać cię, kochać cię tego pragnę. Kochać cię w sercu swym.
  Miłość ma to jest to, Czego oczekujesz ty.

 224. Światło mam, które we mnie świeci CFC
  Każdego dnia i każdej nocy złej GFC
  Kiedy ciemność nade mną jest FC
  I nie widzę mej drogi w mym sercu światło mam FC a G
  Nie będę się bać C
  Moim światłem jest Pan, Jego imię to Jezus EH AE
  Moim światłem jest Duch, On prowadzi mnie EH AE
  Moim światłem jest Ojcem, Który miłuje mnie fis A cis H
  Moim światłem nadzieja by być z Nim fis
  W Jego chwale w niebie A H

 225. Tak dobry jesteś Panie, tak dobry jesteś Panie     |E|cis|        
  Tak dobry jesteś Panie nasz.                                     |AH|E E4| x2

  Uwielbiamy Cię, Dziękujemy Ci, za Twoją łaskę za Twoją moc /x2.    |H|A|EE4|E|H|A|EE4|E|

 226. Tak żyje Pan, XX XXX XXXX XX x4 / EHAH E fis gis A H
  Śmierć pokonał, grób opuścił, wkrótce przyjdzie, stąd mnie weźmie On

 227. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń        |E|cis|A|H|
  Chwała Barankowi/x2
  Alleluja, alleluja, alleluja, Chwała i cześć      |A|cis|A|EH|

 228. To Bóg, wywyższajmy Go /x2 U stóp Jego złóżmy cześć /x2     e D ...
  Gdyż On jest Święty.                                                                          eDG
  To nasz Pan, nasz Bóg jest Święty /x2                                G e a D

 229. To jest moc, moc, zwycięstw pełna moc świętej krwi,
  w świętej krwi.
  To jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
  w świętej zbawicielowej krwi.
  Jezus z Judy Lew, On zwycięzcą jest, On zwyciężył już diabła moc /x2
  Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć chwała Mu /x2

 230. To dni proroka Eliasza i słowa co uwalnia świat G C G D G
  I dni Tego sługi Mojżesza sprawiedliwości to czas
  To dni by odważnie powstać, aż zginie ciemność i głód D C G D
  I głos na pustyni już woła, prostujcie drogę Boga G C G D G
  Nadchodzi Pan na obłokach chwały Swej G C
  A przed Nim blask i trąby dźwięk Podnieśmy głos
  ogłaszając że G D
  Przemija noc zwycięża Pana dzień
  Nie ma innego Boga G C G D

 231. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu,
  wznieśmy ręce i z serca wywyższajmy Go /x2
  Bo Jezus odkupił nas, bo Jezus odkupił nas, dał życie swe.

 232. To jest poselstwo krzyża, że w nim wolność mam GCG (wersja zespołowa)
  Bym w pełnym zwycięstwie żył, z dala od grzechu stał aCG
  Mój najdroższy Jezu za grzeszników zmarł GCG
  Objawił tym miłość swą za nas życie swe dał aCDG
  To jest poselstwo krzyża, że w nim wolność mam
  Me wszystkie ciężary i ból na tym drzewie są tam
  Choć dla świata Krzyż hańbą by Boża chwałą się stał
  Bo Jezus zwyciężył grzech i nowe życie nam dał
  Jestem dziś wolny bo przyszedłem pod krzyż GDG
  Dzięki Twej krwi, gdy zmazała mój wstyd GDG
  Ty uzdrowiłeś mnie i starłeś mój grzech Gde
  Tam mnie zbawiłeś! C
  To jest poselstwo krzyża D
  To jest poselstwo krzyża, że w nim wolność mam
  I pragnę Cię bardziej wciąż, pragnę stać u Twym bram
  Choć dla świata krzyż głupstwem jest, dla tych, co ginąć chcą
  Ale dla nas zbawionych to jest potężna Boża moc
  Jesteśmy wolni bo przyszliśmy pod krzyż
  Dzięki Twej krwi, gdy zmazała nasz wstyd
  Ty uzdrowiłeś nas i starłeś nasz grzech
  Tam nas zbawiłeś
  To jest poselstwo krzyża
  Radujmy się zawsze u krzyża stópPanie nasz, Panie nasz chwalimy Cię bo zbawiłeś nas GCGD

 233. Twa obecność, usuwa strach D A E fis
  Twa obecność D A E
  Twa obecność, to jest mój dom D A E fis
  Twa obecność D A E

  Ojcze mój ja czekam fis D
  na Twój niebiański głos h E
  bo chcę mieć pewność Panie fis D
  że jesteś blisko mnie h E
  nic nie zaspokoi mnie cis fis
  jak tylko słowo Twe D E
  więc proszę Panie powiedz mi cis fis
  że nie opuścisz mnie D E

   

 234. Twe miłosierdzie sprawia, że Świętować chcę ze wszystkich sił   |A |fis |
  I zatańczę by Tobie dziękować                                                           | D | A |
  Twa chwała sprawia, że nasz krzyk Roznosi się po ziemi tej       |A |fis |
  I krzyczymy Tobie na chwałę                                                            | D | A |
  To przepełnia nas Bo przebaczono nam                                          | h | cis | 
  Widzimy Panie Cię I nie możemy milczeć                                        | D | D E |
  Będziemy dziś tańczącym pokoleniem                                            | A | h |
  Bo okazałeś Swoją łaskę nam Wielką łaskę nam                           | D | A E | 235. Twe miłosierdzie wciąż spływa i spływa DhGA
  Tak jak wiosenny ciepły deszcz
  Twe miłosierdzie wciąż spływa i spływa na mnie
  Hej ho! Przyjmę Twoją łaskę, Hej ho! Miłosierdzie Twe DGA
  Hej ho! Będę z Tobą tańczyć dziś

 236. Twój blask przede mną jest. Odnowił radość mą        |D Efis| D E|    (wersja z Hillsong)
  Jak deszcz przelewa się cudowna łaska Twa                | D Efis |D E|
  Smutek mój zamieniłeś w taniec Moje łzy zamieniłeś w śmiech       |A E |D E |A E| D E|
  Tak odpieram złego moc }3x FG      |D E |...

 237. Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym, uwielbiam Cię,
  wywyższam święte imię Twe /x2
  / O Panie chcę dziękować Ci, za to żeś mnie obdarował,
  dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat /x2
   

 238. Ty jesteś dobry, a łaska Twa Panie trwa wiecznie (4x) /E/H/D/A/x4
  Ludzie ze wszystkich narodów i ras                                /A/H/
  Od pokolenia do pokolenia                                             /C/D/
  Wielbimy Cię, alleluja, alleluja                                         E/H/D/A/
  Wielbimy Cię za dobroć Twą                                             E/H/C/D/
  X2
  Dobry Bóg!.... /                                                                |EG/A/ ED/cis/
  Ty jesteś dobry.......
  Ludzie ze wszystkich….
  Dobry Bóg cały czas cały czas , dobry Bóg x 4        
  Ludzie ze wszystkich….
   

 239. Ty jesteś skałą zbawienia mego, Tyś mocą mą w życiu mym. (wersja koncertowa)
  Tyś mą nadzieją, mym wybawieniem, wołam do Ciebie Panie mój.
  Wierzę w Ciebie ja, tak wierzę ja, za to że miłujesz mnie.
  Tyś pomocą mą w potrzebach mych. Panie ja w Tobie chcę żyć.
  |h fis|x8 ||: GA|fis h|GA|h |GA|fis h|e |Fis :||

 240. Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie, Tyś Panem mym, lekarzem.
  Posyłasz słowo i uzdrawiasz mnie, Ty jesteś mym lekarzem

 241. Tyś jest Najświętszy x3 / nasz Bóg. DGDAD
  Stworzenie Cię wielbi, Święci Cię chwalą,
  Tyś jest Najświętszy nasz Bóg.

 242. Tylko przez łaskę możemy wejść, tylko przez łaskę stać.   |C|FC|F|G|   
  Nie poprzez własne starania, lecz przez Baranka krew.     |C|FC|F|G|
  Do obecności swej Panie Tyś powołał nas.                           |E|a|F|G|
  Twoja obecność pociąga nas, z Twej łaski jesteśmy tu, z Twej łaski jesteśmy tu.   |C|FC|dG|Ce|dG|CE7|
  /Jeśli policzysz mi grzechy, już nie ma mnie                         |a|F|C|E7|
  Z łaski twej jestem obmyty, w Baranka krwi   x2/               |a|F|C|E7|


 243. Ty na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan          |DA|D|G|A|
  Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam        |hA|D|G|A|

  Jakie piękne jest Imię Twe, Jakie piękne jest Imię Twe                       |D|A|
  Twe imię Jezu Królu mój                                                                            |hA|G|
  Jakie piękne jest Imię Twe, nic z nim nie równa się                             |D|A| 
  Jakie piękne jest Imię Twe, Twe Imię Jezu                                             |hA|G|  |

  Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu
  Twa miłość Jezu jest największa, nic nas nie rozłączy już

  Jak cudowne jest Imię Twe, jak cudowne jest Imię Twe
  Twe Imię Jezu Królu mój
  Jak cudowne jest Imię Twe, nic z nim nie równa się
  2x Jak cudowne jest Imię Twe, Twe Imię Jezu

  Śmierć pokonana, zasłona rozdarta                                       |G|A|
  Zamilkł już grzech i zamilkł grób                                               |h|fis|
  Głośno grzmi niebo chwałę Twą wielbiąc                            |G|A|
  Bo zmartwychwstał nasz Pan i Bóg                                        |h|fis|

  Nie masz rywala sobie równego
  Na zawsze rządzisz w mocy swej
  Twoja jest chwała, Twoje królestwo
  A Imię Twe najwyższe jest

  Jak potężne jest Imię Twe, jak potężne jest Imię Twe
  Twe Imię Jezu Królu mój
  Jak potężne jest Imię Twe, nic z nim nie równa się
  3x Jak potężne jest Imię Twe, Twe Imię Jezu

 244. Tyś jest, o Panie, mym schronieniem!         (3/4)     |G|C|G|G| 
  Tę pieśń wznoszę dziś ku Twej czci.         |C|D|G|G
  Refr.
  Mój duch i mój głos         |C|D
  C|
  Wielbi Cię, boś Ty żywy Bóg         |H7|e|
  Tyś jest mój Pan i mój Król         |C|D|
  C H A|G|

 245. Tyś żył, Tyś zmarł         E E7+ (=dźwięk dodany w sekcji oktawę niżej)  (wersja ang. Poula Baloche - od 4:46, kawałek po polsku od 4:31)
  Tyś rzekł i w trzy dni zmartwychwstał cis
  7 A2 (=dźwięk dodany wyżej)
  O tak, żyjesz wciąż         E H cis
  7 A2

  Tyś Pan, Tyś Król             E E
  7+
  Tyś rzekł że wrócisz wkrótce tu     E
  6 A2
  Ja wiem, że tak             E H
  cała ziemia będzie wielbić Cię         cis
  7 A2 przejście     EHcis7 A2
  cała ziemia będzie wielbić Cię         A
  6 A2 przejście     EHcis7A2A6
                                                                      E
  Tyś wziął, zabrał, wszystkie grzechy me     E E
  7+ E6
  Tyś dał, oddał, za wszystkich życie swe     E E
  7+ E6
  Tyś zstąpił, Tyś zbawił nas przez krzyż     A
  2 cis7
  Zmieniłeś serca nasze przez miłość swą.     A
  2 H

   

 246. Ty uczyniłeś dla nas dzień,        |A|D|E|D|            (wersja ang. Paula Baloche)
  Więc wznoszę głos by wielbić Cię, x4 
  Jesteś Święty, jesteś Święty. x2     |E| |D| |E| |D|E4E|
  Panie kiedy wielbię Cię,                   |A|E|
  Przekonujesz i utwierdzasz mnie,      |h|
  Że wszelka chwała Twa, .            |fis D|
  Gdy stworzenie śpiewa Ci,         A|E|
  Chwaląc Króla królów dobrze wiem,       |h|

  Że cześć i chwała Twa jest,        |fis D |A|
  Twa jest, tylko Twoja jest.     |E|h|
  Że cześć i chwała Twa…..x…,     |fis D|A |
   

 247. Uderzą na miasto zdobywając mur heFis7h
  tak liczne zastępy posłuszne mu są. /x2
  To Pan wydaje swój głos przed wojskiem swym. /x2 heheFis7h
  Drużyno Syjonu , Syjonu! h
  Stań rzędem na mej górze świętej. Fis
  Drużyno Syjonu , Syjonu! Na górze mej stań! h Fis7h

 248. Umarłeś za mnie, na Golgocie.
  Poniosłeś winy nasze tam.     |a|D|a|D|
  Przez swoją krew oczyściłeś nas i dziś możemy przed Bogiem stać W sprawiedliwości Twej. |a|D|a|D|
  Jesteśmy wolni, dziękujemy za to Ci, za to Ci.             |G|E|a|D|
  Jesteśmy wolni i bogaci w Twojej krwi, Twojej krwi.      |G|E|a|D|
  Jesteśmy wolni, Panie my kochamy Cię.                                 |G|E|a|D|
  /Baranku Boży, Panie panów, Tyś pokojem naszym jest/x2         |G|E|a|D|
  CODA: pokojem jest    |G|C2|G|

 249. U Twych stóp, o tu, miejsce święte jest,
  pragnę przyjść i skłonić się. d C F B d C F / d C F B d C F By móc z Tobą być, to zachwyca mnie, więc pokornie chylę się.
  W tej chwili tak po prostu chcę z Tobą być, wpatrzony w twoją twarz. Ty wiesz, że tak niewiele dziś zrobię sam, a więc przyjdź
  i dotknij mnie. g F d C / … / B7+ a7 F To wszystko czego pragnę, to z Tobą być, do Twej świętości wejść. Chcę, aby Duch Twój teraz ogarnął mnie, będę zawsze wielbić Cię. g F d C / … / B7+ a7 F

 250. Uwielbiam Imię Twoje, Panie, wywyższam Cię i daję Ci hołd, (zespołowo)    |EA|HH7|EA|HH7|  //  |GA|DD7|GC|DD7|
  W przedsionku chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń                |cis|A|cis|HH7|  //  |e|C|e|DD7|

  O Panie Jezu chcę wyznać, że                            |EA|H|   //  |GC|D|
  Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.            |EA|H|  //  |GC|D|
  Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił       |EA|H|  //  |GC|D|
  Dajesz mi siebie, bym na wieki żył.                |cisA|H7|  //  |eC|D7|

 251. Uwielbiam Cię, bo Jesteś godzien. /e D/F#/ /CD/
  Uwielbiam Cię za dzieła Twe. /e D/F#/ /CD/
  Uwielbiam Cię bo wszystko możesz /e D/F#//CD/
  Uwielbiam Cię bo zwycięstwo mam . /e D/F#//CD/
  Uwielbiam Cię kiedy świeci słońce. /e D/F#//CD/
  Uwielbiam Cię w najciemniejszą noc. . /e D/F#//CD/
  Uwielbiam Cię , kiedy wokół bitwa /e D/F#//CD/
  Uwielbiam Cię kiedy wszystko gra. /e D/F#//CA/A/
  Krzycz ! pośród nas jest Król Jezus. /e D/F#/ / G a
  On jest tu w naszej chwale. /C/ D/
  Krzycz ! Pośród nas jest Król Jezus. /e D/F#/ / G a
  Chwal Go x3 /C/ D/
  Ze wszystkich sił
  X2
  Niebo wschodzi, gdy wielbimy Cię. /a /G/CD/
  Aniołowie z nami chwalą Cię. /a /G/CD
   

 252. Uwielbiamy Cię, wywyższamy imię Twe,                |CG a| F G| C7+ a7| FG C|
  kochamy Cię Jezu, Tyś Królem naszym jest. /x2
  Pan daje nam wolność, Pan daje nam radość             |a|e|a|e FG|
  Pan daje nam szczęście, co po wieczne czasy trwa x2

 253. Uwielbijmy Pana naszego, bo na wieki Jego miłosierdzie.
  On wywyższy wszystkie swoje sługi. /Dzięki Ci Jahwe,

 254. Uwierzyłem i jestem dziś             |A |
  Odkupiony bo mój Bóg                 |A7+ |
  Oczyścił mnie, oczyścił mnie      |h |D |
  Nie złamią mnie już winy me      |A |
  Nie złamie grzech bo mój Bóg    |A7+ |
  Uwolnił mnie, uwolnił mnie        |h|D |
  Przynoszę je do krzyża i zostawiam tam     | fis cis |D |
  Pełen łaski Twej jestem wolny      |fis cis |D| E |

  Oto, ten wielki dar zbawienia      |A |h |
  On działa we mnie                          |D |
  I kształtuje mnie                              |F |
  Oto, poczucie chwały nieba         | A| h |
  I opieka Twa,                                  |D |
  okazana mi                                      |F |   |

  To najwspanialszy dar                  |fis |cis |D|   |

 255. Uwierzyłem w świętą krew Jezusa, GeD
  Uwierzyłem w Jego słowa moc, GDC
  Uwierzyłem, że umarł by nas zbawić. GeD
  I zmartwychwstał bym mógł wolnym być aDCG
  Uwierzyłem, że On przyszedł właśnie dla mnie,
  Uwierzyłem, że On Barankiem jest,
  Uwierzyłem, że On drogą jest do Ojca,
  Jeszcze raz na ziemię przyjdzie wnet.
  Na skale tej zbuduję kościół swój, eDhC
  Ten kościół dziełem Jezusa jest. CD
  Na skale tej dziś możemy stać, eDhC
  Bramy piekła nie przemogą nas. CDD
  Uwierzyłem, że mój Bóg mi daje wolność,
  Uwierzyłem, że dla Niego mogę żyć,
  Uwierzyłem, że Duch Święty mnie namaścił,
  Bym mógł iść wydawać owoc w Nim.
  Uwierzyłem, że mój Bóg uzdrawia ludzi,
  Uwierzyłem, że On zwycięzcą jest,
  Łaska Jego jest każdego dnia nade mną.
  Jezus jest ciągle taki sam.

 256. W blasku miłości Twej /E H/D#/
  Nawet słońce znika gdzieś A2/C#E
  Żadnej ciemności w Tobie nie ma / E2/G#/ A2/ HsusH/
  Przed Świętym Tronem, grzeszny nie ostoi się /E H/D# /A2/C# E
  W obliczu Twoim - Królu nieba / E2/G#/ A2/ HsusH/
  Tylko przez Twą krew /A2/C# E
  Poprzez miłosierdzie / G#74G#7 d74 d7/
  Idę Tam /A2 E/
  By ofiarować Tobie uwielbienia pieśń E2/G# A2/ H sus E/
  Ze wszystkich Tyś najwyższej godzien chwały jest /E2/G# A2/Hsus E/
  Mój Jezu przyjmij proszę uwielbienia dług /E2/G# A2/ Hsus F#4/
  Ofiarę moich ust . F#4A2 H2/

   

 257.  W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo,   |E|fis|
  diabeł nie pokona mnie.        |H|A|
  W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo   |E|fis|
  poprzez świętą Jego krew.    |H|A|  

  w G-dur |G|a|D|C|G|a|D|C|

 258. Widzę jak Pan zasiada na tronie Swym wywyższony DAehGDA
  A skraj Jego szat wypełnia świątynie chwałą DAehGE
  Ziemia pełna jest /x3 Jego chwały DADAhGAD
  Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, jest nasz Pan i Król
  DADGhGAx2D

 259. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem, u Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, radosną Panu śpiewajmy pieśń. a G
  Rozraduj się w Nim, swym Stworzycielu, rozraduj się w Nim, światłości swej. Rozraduj się w Nim, swym Zbawicielu, rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej.
  /Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja /x2

 260. Wielbić Imię Pana dziś chcę,                         |E|  |
  wielbić Imię Pana dziś chcę,                          |A|AH|
  wielbić Imię Pana dziś chcę, to mój Bóg!    |E gis|cis H|E|E4|

  Imię Pana jest twierdzą,      |E|A| 
  Warowną twierdzą,             |E|cis|
  Skałą zbawienia,                   |fis|H7|
  Schronieniem mym              |E|H7A| 

 261. Wielbić mego Pana chcę, bo On godzien chwały jest.
  On uwalnia mnie sam od wrogów mych.
  Mój Pan żyje, opoką moją On, niechaj będzie wywyższony
  mój Zbawiciel /x2

 262. Wielbić mego Pana chcę /x4
  On zmienił życie me pewnego dnia,
  On zmienił życie me i wskazał mi drogę swą.
  Dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że
  wielbić mego Pana chcę.

 263. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie w życiu mym /x2   |e|C|D|e ah|e|C|D|e|    Pomoc Duchowa / Ełk / Michael W. Smith / Vineyard Music
  Pragnę wielbić Cię, całym sercem swym.        |a|e|
  Pragnę wielbić Cię, całą myślą swą.            |a|e|
  Pragnę wielbić Cię, z całej siły swej.            |a|e|
  Tyś jest Panem mym /x2                            |C|D|C|D|         e

 264. Większy jest Ten, który mieszka w nas, większy niż ten, który w świecie jest /x2 EcisAH
  Bo Jezus nasz Pan nadziemskie władze, zwierzchności rozbroił i wystawił je na pokaz nam. Odniósłszy na krzyżu wielki tryumf nad nimi, /:
  dzisiaj Panem i Królem królów jest /x2 A H E cis fis H7 E A H E cis A H7 E

 265. Wiem, że kiedyś w młodym wieku mym d   (wersja oryg. - Delirious)
  rzekłem: Będę za Tobą iść FC
  Lata sprawiły, że dziś płomień ten
  coraz bardziej pali się
  I nie spalam za sobą mostów
  Ogień pali się wewnątrz mnie
  Będąc wolny od swej religii
  Kocham ludzi wokół mnie
  Nie wstydzę się Ewangelii d
  Nie wstydzę się Tego, którego kocham FC
  Nie wstydzę się Ewangelii
  Nie wstydzę się Boże kocham Cię
  W czasie mej słabości czułem wciąż
  doskonałość miłości Twej
  Ty słyszałeś wtedy powtarzanie me
  Zawsze służyć pragnę Ci
  Miłość Twa to drzewo na którym byłeś
  To przyjaciel, który wskazał mi krzyż
  Chcę zaśpiewać znów przed moim brem
  Na tej górze drogę mą znalazłem
  Nie wstydzę już dłużej się bo odnalazłem Cię Jezu
  i czuję Cię jak ogarniasz mnie/x2
  coraz mocniej/x2
  Wy możecie czuć Go coraz mocniej
  i doświadczyć Jego ognia w was

 266. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał /x3       |EA|Egis cis |fisH7|EE4|EA|EGis cis|
  Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał.             |EH7|EH7|1 do powtórki EE4|2 do refrenu EE7| 

  Wnet przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał,         |AH|giscis|
  z aniołami przyjdzie On, by zabrać Kościół swój.      |fisH7|EE7|
  Tak, jak obiecał, przyjdzie zabrać wierny lud,          |A H| gis cis |
  odgłos trąb towarzyszyć będzie Mu.                          |fis H7| E|

  Wnet ustanie płacz … śmierć …

 267. Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą,  któż jest jak Ty, tylko Ty.        E cis A H    (Karaokekoncert z Szomańską)
  Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty, tylko Ty.
  Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny,         cis A E H
  Boże nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg.
  Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty, tylko Ty.
  Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
  Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. x2 Nasz Bóg, nasz Bóg.
  Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma, jeśli nasz Bóg jest z nami, któż przeciwko nam. x2

 268. Wolność przez Jezusa Krew /x4             EE4EE4ciscis7+ cis7EE4EE4 ciscis7+ cis7   (prościej: E cis ...)
  Znika moc ciemności, kolana zegną się.              fis H H7 E
  Jest pewne zwycięstwo przez moc Jezusa krwi         fis H H7 E
  i to jest prawdziwa wolność,         A H
  wolność przez Jezusa krew.        A H E


 269. W Tobie Wszystko mam w Tobie Wszystko mam w Tobie    | G D | e D | C | D |
  W Tobie Jezu

  W obecności Twej potrzebuję Cię Szukam twarzy Twej         | G D | e D | e D | C | D | x2
  Ja uwielbiam Cię (drogi Jezu)
  W obecności Twej pragnę ukryć się Szukam twarzy Twej
  Ciebie tylko chcę (drogi Jezu)

  W Tobie Pokój mam w Tobie Pokój mam w Tobie
  W Tobie Jezu
  W Tobie radość mam w Tobie Radość mam w Tobie
  W Tobie Jezu


 270. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa    |CG|De|        (koncertowo)
  Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba x2

  Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
  Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas
  Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
  Uwielbi Go (uwielbi go) cały świat
  Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa
  Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba

  -----------------------------------------
  Nasz Pan potężny i groźny
  Królem całej ziemi jest
  A nam oddaje narody
  słychać już zwycięstwa pieśń
  Nasz Pan potężny i groźny
  Królem całej ziemi jest
  O tak, królestwo nadchodzi
  słychać już zwycięstwa pieśń

  To Król nasz przybywa przy dźwiękach trąb
  Wśród radosnych okrzyków zajmuje tron
  Wszystkie świata korony u Jego stóp
  To Pan wywyższony, jedyny Bóg
  Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa
  Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba
   

 271. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia :x
  wszystko mogę w Tym, który sił , dodaje mi.

 272. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa.
  On, podniósł, On wykupił mnie E E7 A E H7 E gis cis
  najświętszą swoją krwią. fis H7 E E7 A E H7
  Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tak daleko. Egis cis fisH7E Swym słowem oczyszcza mnie, prowadzi drogą swą.

 273. Wszystko Panie Ciebie chwali, ptaki kwiaty wicher, woda, bo Ty wszystko masz w opiece,
  wszystko Tobie się podobać chce.
  Panie jestem Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi sowicie sam.

 274. W świetle Pana maszerować chcę /x4 E H7 W świetle Pana, w świetle Pana, oo,
  w świetle Pana maszerować chcę /x2 A E H7 E
  W mocy Bożej …

 275. Wznieśmy oczy, nadchodzi w chwale nasz Bóg, G//// C//
  Jedyny Bóg. G//
  Otwórzmy serca, nadzieją naszą jest Bóg, G//// C//
  Jedynie Bóg. /G//
  Bo widząc ciebie mamy moc, by przejść ten dzień. /D/C/ G /
  W twej obecności wszelki lęk odchodzi w cień, /D/ C/ G /
  Odchodzi w cień D//
  Hosanna! Hosanna! /G// e/C/
  Zbawiciel zmartwychwstały /G/ D/F# /
  Jezus jest godzien chwały e/C/
  Hosanna! Hosanna! /G// e/C/
  Witamy Cię tutaj Panie, /G/ D/F# /
  Twa wola niech się stanie. e / C//
  Czy słyszysz głos, to nawrócenia jest czas, G//// C//
  Powrotu czas. G//
  W twym królestwie, uzdrawiasz i odnawiasz nas, G//// C//
  Odnawiasz nas. /G//
  Bo widząc…
   

 276. C                             F                                                        demo Exodus 15  /  Sean Feucht - Raise A Hallelujah
  Wznoszę Alleluja - w obecności nieprzyjaciół mych
  Am                           G
  Wznoszę Alleluja - uciszę tym niewiary krzyk
  C                                 F
  Wznoszę Alleluja - ta melodia moją bronią jest
  Am                         G
  Wznoszę Alleluja - niebo walczy zamiast mnie

  C                             F
  Wznoszę Alleluja - w obecności nieprzyjaciół mych
  Am                         G
  Wznoszę Alleluja - uciszę tym niewiary krzyk
  C                             F
  Wznoszę Alleluja - ta melodia moją bronią jest
  Am                          G
  Wznoszę Alleluja - niebo walczy zamiast mnie

  F                             C
  Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm
  Am                                 G
  Głośniej i groźniej niech uwielbienia zabrzmi ton!
  F                                     C
  Z prochów nadzieja powstaje znów
  Am                         G
  Śmierć pokonana, na wieki żyje Król!

  C                             F
  Wznoszę Alleluja - kiedy trudnych pytań tyle wciąż
  Am                         G
  Wznoszę Alleluja - zobaczę jak ucieka mrok
  C                             F
  Wznoszę Alleluja - wszystko we mnie wielbi Cię
  Am                         G
  Wznoszę Alleluja - strach już nie zatrzyma mnie!
  F                             C
  Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm
  Am                                 G
  Głośniej i groźniej niech uwielbienia zabrzmi ton!
  F                                 C
  Z prochów nadzieja powstaje znów
  Am                         G
  Śmierć pokonana, na wieki żyje Król!

  C
  Śpiewam jeszcze głośniej (śpiewam jeszcze głośniej)
  C
  Śpiewam jeszcze głośniej (śpiewam jeszcze głośniej)
  C
  Śpiewam jeszcze głośniej (śpiewam jeszcze głośniej)
  C
  Śpiewam jeszcze głośniej (śpiewam jeszcze głośniej)

  C
  Śpiewam jeszcze głośniej (w obecności nieprzyjaciół mych)
  G
  Śpiewam jeszcze głośniej (uciszę tym niewiary krzyk)
  Am
  Śpiewam jeszcze głośniej (ta melodia moją bronią jest)
  F
  Śpiewam jeszcze głośniej (niebo walczy zamiast mnie)

  C
  Śpiewam jeszcze głośniej (w obecności nieprzyjaciół mych)
  G
  Śpiewam jeszcze głośniej (uciszę tym niewiary krzyk)
  Am
  Śpiewam jeszcze głośniej (ta melodia moją bronią jest)
  F
  Śpiewam jeszcze głośniej (niebo walczy zamiast mnie)

  F
  Śpiewam jeszcze głośniej!

  F                             C
  Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm
  Am                                 G
  Głośniej i groźniej niech uwielbienia zabrzmi ton!
  F                             C
  Z prochów nadzieja powstaje znów
  Am                         G
  Śmierć pokonana, na wieki żyje Król!
  F                             C
  Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm
  Am                                 G
  Głośniej i groźniej niech uwielbienia zabrzmi ton!
  F                                 C
  Z prochów nadzieja powstaje znów
  Am                             G
  Śmierć pokonana, na wieki żyje Król!


 277. Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi, sercem pełnym wdzięczności, błogosławić Cię chcę. DADAD
  / Błogosławić Cię chcę x2 /
  sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.

 278. Zaśpiewać chcę miłości pieśń,  |EH|cis|         (wersja Kutless - Arms of Love)
  memu Zbawcy Jezusowi    |A cis|H7|
  Za dzieła Twe wysławiam Cię, kochany Zbawco, drogi Jezu  |EH|cis|A cis|H7|
  Raduje się, bo nazwałeś mnie swym,  |A cis|HE|
  tylko w Tobie pragnę być                     |AE|H7| 
  W Twych ramionach się skryć x 2         |EH|A|EH|A| 
  Więc przytul mnie i ukryj mnie           |A cis|HE|
  w Twych ramionach dziś                |AH|E|AH7| 

  G D e C e D /x2 a e D G C e D
  G D C2 eDC2 D G 279. Zbawca, On porusza góry                                 (wersja Hillsongwersja Michael W Smith)
  |C9 |G |e7 |D4
  Współczucia każdy pragnie, miłości niezawodnej, niech spływa łaska Twa     |C9 |G |e7 |D4 |C9|
  Potrzeba przebaczenia, dobroci Zbawiciela, nadziei świata      |G |e |D4 |C|D4 |

  Zbawca, On porusza góry, mój Bóg ma zbawienia moc  |G |D4 |e C|
  On ma zbawienia moc          |eD4|
  Na zawsze Sprawca odkupienia, zmartwychwstał,        |G|D4|
  pokonał śmierć             |eC|
  Jezus pokonał śmierć          |eD4|
                                                     |C|G|e|D4|
  Weź mnie, jakim jestem, obawy i potknięcia, wypełnij życie me        |C9 |G |e7 |D4 |C9|
  Powierzyłem siebie, by naśladować Ciebie, całą wiarą mą           |G |e |D4 |C|D4 |

  Światłość Twoją niech zobaczy świat,         |C G |D4|
  gdy śpiewamy
  dla Twej chwały, zmartwychwstały Król, Jezus      |C G |D4|

   

 280. Zbawiony                         CaFG   (wersja Hilsong)
  miłosierdziem Twym
  Poddany w objęciu Twym
  nie ma więcej gdy, jesteś Ty

  Twa doskonałość
  Twój pokój jest tu
  Twa wierność śpiewa przez usta me
  Twoja miłość jest światłem mym

  Wznoszę oczy me do Ciebie     CFa
  Ty jesteś Stwórca świata     CBF
  staję tu w miłości Twej     GFC
  w Twojej chwale             GF
  żyję by uwielbiać Cię     GFC
  Boży Synu, Królu nieba     FGC
  ://x2

  Aniołowie wokół tronu     GFC
  krzyczą: Święty             GF
  Ty, który masz przyjść     GFC
  usłysz nas, Halleluja         FGC

  Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah x12

 281. \

  wersja oryginalna:
  Saved by Your mercy     CaFG
  found in Your grace
  totally surrendered to Your embrace
  and there's nothing more then You

  See Your perfection
  I'm lost in Your peace
  Your faithfulness sings over me
  and Your love is the light of my soul

  and I lift my eyes to You CFa
  Creator of the world CBF
  And I stand in love of You GFC
  of Your glory GF
  and I live to worship You GFC
  Son of God, King of Heaven FGC
  ://x2

  And the angels round Your throne
  Cry out Holy
  To the One who is to come
  hear us sing, Hallelujah

  Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah x12

 282. Ześlij ogień, ześlij deszcz CFCFC
  Dziś olejem swym namaść mnie GaFG
  Ześlij wiatr niebiański zmiana FCD
  Ześlij ogień, ześlij olej, deszcz i wiatr. FGC
  Ożyw ten naród, ożyw ten kraj aeFGCG
  Przebudź tych ludzi, za których Jezus zmarł, aeFGE
  powiedz swe słowo Duchu Święty prowadź nas aeFC.
  My czekamy dziś na rozkaz Twój Bd
  Chcemy naprzód z Tobą pójść Jezu BG
  Ześlij ogień,....

  Dotknięci ogniem, rozgrzani tak aeFGCG
  Płomienni duchem, ożywieni przez Twój wiatr aeFGE
  Chcemy wciąż ogłaszać ewangelię łaski Twej aeFC
  My pragniemy z Tobą naprzód iść Bd
  Ty nas prowadź w mocy swej Jezu. BG 283. Z głębokości mórz aż po szczyty gór e7D9/F#/G/
  Stworzenie objawia majestat Twój . a7G/F/
  Od kolorów jesieni po wiosenny nów e7D9/F#/G/
  Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, a7G/F
  Ogłaszając! C/E D9/F#/
  Niepojęty, niezmierzony, GD9/F#//
  Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz, Ce/h
  Wspaniałym Bogiem Tyś jest! e/H/C9/
  Wszechmogący, nieskończony, GD9/F#//
  W zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że Ce/h
  Wspaniałym Bogiem Tyś Jest! e/H/C9
  Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz, e7D9/F#/G/
  Kto maluje kolory porannych zórz. a7G/F/
  Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. e7D9/F#/G/
  Tylko Ty! C/E D9/F#/
  Niepojęty, niezmierzony, GD9/F#//
  Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz, Ce/h
  Wspaniałym Bogiem Tyś jest! e/H/C9
  Zawsze dobry, miłujący GD9/F#//
  Ty znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie! Ce/h
  Wspaniałym Bogiem Tyś Jest e/H/C9/

 284. Zgromadzamy się dla Ciebie, Panie nasz!   |E|H7|E|  |H|  |E|E7|
  Zgromadzamy się dla Ciebie, Panie nasz!   |H|  |E|E7|

  By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę cześć  |A|H7 |gis|cis|
  i społeczność z Tobą Panie Jezu mieć! x2   |fis|H7|E|1 - E7|2 - H7|
   

 285. Ziemia którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką G C D G C D
  Wolność którą mam w Tobie jest prawdziwa G C D G C D
  Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić G C D G C D
  Bo wiara góry przenosi a ja wierzę Tobie G C D G C D
  Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę G D
  I nic już nie zamknie mi ust e C G D
  Żaden mur i żadna ściana największa nawet tama G D
  Już nie, nie zatrzyma mnie już e C G D
  Większy, większy jest we mnie Ten,
  który mnie umacnia G C D G C D
  Żaden Goliat nie może z Nim równać się G C D G C D

 286. Zmartwychwstałeś Panie, moce zła zwyciężyłeś na krzyżu. Śmierć zwyciężona, zniknął lęk do Ojca w niebie jest otwarta droga. Bo Twoje Słowo wiecznie trwa, bo Twoja miłość nie ustąpi nigdy. Będzie wiecznie, wiecznie trwać, będzie wiecznie, wiecznie trwać, na wieki, na wieki /x2 GDCD GDCGDC GDCGDCGDC

 287. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me, ma teraz sens, bo żyje Pan.
  Wiem żyje Pan. W Nim mam pewność jutra. EAEHEAEHE
  Wiem żyje Pan, znikł wszelki strach.
  I wiem, że On zna moja przyszłość,
  więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. 288. Złam Panie władzę bożków, przyjdź i rządź jako Król D A h G A Zerwij z nas łańcuchy, przyjdź i rządź jako Król D A h G A Tyś Bogiem jedynym jest i nie ma innego mistrza jak Ty x2 Tyś Bogiem jedynym jest, bo napisano: Panu oddawaj cześć, służ tylko Jemu G A h G A D e G A D


 289. Zwycięski Bóg zetrze diabła u naszych stóp/ x 4 GC
  Walczy za nas broń ukuta przeciw nam nie wskóra nic BCFEs
  Walczy za nas językowi co oskarża nas zadamy kłam BCFEs
  Walczy za nas i choćbyśmy szli przez ogień to nie spali nas BCFEs
  Bóg jest z nami/x2 A2
  Któż przeciwko nam jest/ x 2

 290. Zwyciężyli go przez Baranka krew         |d a|x4    (wersja zespołowa)
  Dzięki słowu świadectwa swoich ust     |B |C |da |da |
  Wybrali śmierć niż życie i świat,             |d a|x4
  Dlatego niebo cieszy się                         |B |C |da |da |
  W świecie tym doznali ucisku, To nic On powiedział tak     |g |d |g |d |g |  |A7|  |
  Jam zwyciężył świat, Jam zwyciężył świat,         |d a|x4
  Jam zwyciężył już ten świat                                    |B |A7 |da |da |

  Zwyciężyliśmy przez Baranka krew       | d a|x4
  Dzięki słowu świadectwa swoich ust    |B |C |da |da |
  Wolimy śmierć niż życie i świat,             |d a|x4
  Dlatego niebo cieszy się                           |B |C |da |da |
  W świecie tym doznajemy ucisku, To nic On powiedział tak      | g |d |g |d |g |  |A7|  |
  Jam zwyciężył świat, Jam zwyciężył świat,            |d a|x4
  Jam zwyciężył już ten świat                                    |B |A7 |da |da |
   

 291. Żyje mój Pan /x4 na wieki już, żyje Pan, na wieki już, CGaFC a imię Jego Jezus! /x2 G F C
  Jemu będę śpiewał nową pieśń, bo mam życie w Nim, innym ludziom głosić chcę … /x2 a e F G

 292. Źródła (Fountains) - Josh Baldwin (wersja C-dur)
  1.
   

  Chwili tej nie zapomnę        
  Gdy mnie spotkałeś     
  I zawołałeś mnie        
  Wyjąłeś mnie z ciemności     
  I obiecałeś       
  Zaspokojenie me      

   

  |C |CE|

  |F2 |

  |a G4|

  |C |CE|

  |F|

  |a G4|

   

   

  |D |DFis|

  |G2 |

  |h A4|

  |D |DFis|  

  |G|

  |h A4|

   

  refr
  Wszystko, czego pragnąłem          
  Me serce znalazło w Tobie         

  Wiem, że tylko Ty        
  Zaspokajasz serce        
  Jezu, Ty                    
  Źródłem żywych wód         
  Zaspokajających jesteś Ty         

  interludium          
   

   

  |F C |G|

  |F C |G|

   

  |C |G|

  |a|

  |F2|

  |C |G|

  |a |F2|

   

  |C |CE |F |a G|

   

   

  |G D |A|

  |G D |A|

   

  |D |A|

  |h|

  |G2|

  |D |A|

  |h |G2|

   

  |D |DFis |G |h A|

  2.
  Chce wszystko, co oferujesz
  Twą żywą wodę
  Z nieskończoności Twej
  Zasiądę przy Twoim stole
  Na zawsze wdzięczny
  Za Twój cudowny plan

   

   

  |C |CE|

  |F2 |

  |a G4|

  |C |CE|

  |F|

  |a G4|

   

   

  |D |DFis|

  |G2|

  |h A4|

  |D |DFis|  

  |G|

  |h A4|

  refr

  Bridge (x2):
  Źródłem moim jesteś Ty       
  Miłość Twoja mą nadzieją        
  Źródłem moim jesteś Ty        
  Dla Ciebie żyję z każdym tchnieniem         

  refr
  interludium         
  interludium, pre-chorus, chorus, edning
   
   

   

   

   

  |C |G |

  |a |F |

  |CE |G|

  |a |F|

   

   

  |C |CE |F |a G|

   

   

   

   

   

  |D |A|

  |h |G|

  |DFis |A|

  |h G|

   

   

  |D |DFis |G |h A|

   

  …  (dodatek z Came to my rescue)
  To Ty, odpowiedziałeś,       
  Uratowałeś mnie Panie, więc        
  Przebywać chcę, tam gdzie Ty       

  Bridge
  Mój cel        
  Podniosłeś wzwyż        
  Mój świat
  Podniosłeś wzwyż           
  Mój los
  Podniosłeś wzwyż         
   

   

   

  |C |G |a|

  |F |C |

  |G |a|F |

   

   

  |a|aG |

  |C|CG |

   

  |a|aG|

   

  |F|FFFG|

   

   

   

   

   

  |D |A |h|

  |G |D|

  |A |h |G|

   

   

  |h|

  |D|  |

   

  |h|

   

  |G|

   

   

      


Śpiewaj Panu, cała ziemio, Głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu!
Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, Wśród wszystkich ludów o cudach jego.
Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. 1 Kron. 16:23-25