Historia

Wspólnota wierzących przyjmujących tytuł Kościoła Chrześcijańskiego „Jezus Żyje” powstała wskutek działań ewangelizacyjnych, rozpoczętych w r. 1991. Dzięki akcjom prowadzonym w centrum Polski przez międzywyznaniową Misję, w celach misyjnych przeprowadził się do Kutna jej pracownik. Odtąd rozpoczęła się tam stała praca ewangelizacyjna oraz zaistniały stałe otwarte spotkania chrześcijańskie w wynajmowanych salach bądź mieszkaniach prywatnych. W ten sposób uformowała się określona grupa osób.

Jednak samo misyjne działanie nie doprowadziło do zaspokojenia wszystkich potrzeb wierzących, którzy tworzyli nową społeczność. Zaistniały konkretne potrzeby oficjalnego i prawnego określenia się jako Kościół, a indywidualnie jako jego legalni członkowie. Od samego początku społeczność chrześcijan sformułowała swoje cele i zasady wiary zgodnie z ogólnie przyjętą formułę w tzw. ewangelikalnych, charyzmatycznych wyznaniach. W roku 2004 mija 13 rok powstania wspólnoty, która przekształciła się w pierwszy zbór Kościoła Chrześcijańskiego „Jezus Żyje”.

W między czasie na terenie Polski powstały kolejne chrześcijańskie grupy, mniej lub bardziej powiązane z ewangelizacyjną pracą zespołu ludzi, którzy przyczynili się do powstania pierwszej społeczności. Kiedy więc rdzenna grupa zdobyła formalne podstawy istnienia stając się zarejestrowanym Kościołem, zaprzyjaźnione grupy wstąpiły w szeregi zborów. Nad przyłączeniem się do naszego Kościoła zastanawiało się jeszcze kilka innych zborów, które wybrały jednak starsze i większe, aczkolwiek identycznie działające Kościoły.

Obecną wizją – choć nie regułą – (przynajmniej pierwszego pastora kościoła) jest tworzenie zborów w mniejszych miejscowościach, w których nie istnieje żadna chrześcijańska społeczność, działającą w oparciu o biblijne zasady wiary.