Łęczyca

Zapraszamy na spotkania w każdą środę o godz. 18.00
w biurze przy ul. Sienkiewicza 31 – II piętro
(przy skrzyżowaniu koło PKS, na przeciwko zamku)

pastor Jerzy Przeradowski 0691 355773
zastępca pastor Henryk Sierakowski 507 180759

Plakat