Cele i sposoby realizacji

§ 5
Celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii oraz czynienie ludzi nawróconych uczniami Jezusa Chrystusa, stosownie do nauki Pisma Świętego.
§ 6
Kościół realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności religijnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.