Kogo reprezentujemy

●  nie uważamy się za chrześcijan lepszych od innych – raczej za takich, którzy przekonali się, że codzienne naśladowanie Jezusa Chrystusa to coś o wiele większego niż tylko porządne życie, tradycyjna przynależność czy przeświadczenie o wyjątkowości swojego wyznania.

●  chrześcijaństwo jest dla nas nie tyle religią, co sposobem życia, trudnym, ale możliwym, jedynie słusznym i zaspokajającym najgłębsze potrzeby człowieka.

●  właśnie dlatego, w oparciu o naukę Biblii z kierownictwem Ducha Świętego chcemy budować swoją wiarę, nadzieję i miłość, tak aby przejawiały się one w naszym codziennym życiu.

●  zawdzięczając tak wiele Chrystusowi, uważamy za swój przywilej, a zarazem obowiązek dzielić się z innymi tym, co On dla nas uczynił.