Powiązania

Nasze powiązania, czyli kościoły, ich zbory (~parafie) i organizacje, z którymi mamy nawiązaną relację bądź współpracę;

● Kościół Boży w Chrystusie (dotyczy kilkunastu zborów)
● Kościół Zielonoświątkowy (dotyczy kilkudziesięciu zborów)
● Kościół Chrześcijan Baptystów (kilka zborów)
● Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (dotyczy czterech zborów)
● Kościół Zborów Chrystusowych – Chrześcijańska Społeczność (dotyczy jednego zboru)
● Kościół ‚Jezus jest Panem’ w Pabianicach
● Chrześcijańskie Centrum ‚Kanaan’ w Zduńskiej Woli
● Kościół Ewangelicko-Augsburski (dotyczy dwóch zborów)
● Niezrzeszone społeczności domowe (dotyczy dwóch zborów)

● Misja Nowa Nadzieja o/Ustroń
● Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Radomsko & Klucze
● Chrześcijańska Misja Społeczna – Ośrodek dla Uzależnionych Teen Challenge w Broczynie
● Misja Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
● Misja Razem
● Misja Chrześcijańskiego Przebudzenia
● Akcja charytatywna ‚Gwiazdkowa Niespodzianka’

Organizacje, z którymi w przeszłości współpracowaliśmy raz lub więcej:

● Akcja charytatywna ‚Gwiazdkowa Niespodzianka’
● Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych
● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu i Turku
● Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej w Poddębicach
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku
● MOPS w Kutnie, Zgierzu, Aleksandrowie Ł, Żychlinie k/Kutna, Krośniewicach, Warcie, Piotrkowie Tryb,
● Domy i Centra Kultury w kilkudziesięciu miastach
● Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze
● Domy dziennego pobytu
● noclegownie