Konta bankowe

Konto podstawowe ogólnozadaniowe:
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje   38 1140 2017 0000 4902 1299 5586

Zbory:
Jezus Żyje w Sieradzu 18 1140 2004 0000 3702 7742 1636
Jezus Żyje w Kutnie 46 1140 2017 0000 4502 1304 1325
Jezus Żyje w Płocku 67 1140 2017 0000 4102 1304 1337
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje w Turku 96 1240 3190 1111 0011 0748 4607
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje – Zbór Jordan 77 1020 3440 0000 7702 0224 9381 (w Krośniewicach)

Inicjatywy:
Misyjny Obóz Wędrowny 34 1140 2017 0000 4802 1306 2346
Tydzień Jezusa 35 1140 2017 0000 4902 1306 7323
Marsz dla Jezusa 75 1140 2017 0000 4402 1301 5438
Centrum Uwielbienia Halleluja 89 1140 2004 0000 3102 7607 4680
Misja Razem 76 1140 2017 0000 4402 1309 0789
Fundusz pracowniczy 50 1140 2017 0000 4802 1309 2225