Rejestracja

Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje”
jest wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych
do działu A pod poz. 136, decyzja MSWiA Nr W.R./3612-136/97/HG

NIP: 775-19-87-111
identyfikator (regon): 610397525